Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 6979,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- en verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

4-daagse leergang speciaal voor (startende) mentoren én assistent-mentoren

  • Drie zeer ervaren mentoren en een bevlogen communicatietrainer laten je kennis maken met alle facetten van het mentorschap.
  • Op alle dagen staan de 3 K’s centraal: Kennis, Kunde en Kwaliteit.
  • Een stevige basis om je rol als mentor succesvol te kunnen vervullen!
"Het enthousiasme van Onno werkt aanstekelijk!" - cursist over docent Onno Spiers
"Gemoedelijke sfeer waarin alles gezegd kan worden" - cursist uit een groep van Koos Goedegebuur
"Wij gaan altijd voor een goede samenwerking in de driehoek, met cliënt/verwanten en organisatie" - Willem en Trijn

NIEUW: 4-daagse Leergang voor (startende) mentoren

1.449,00

(10% korting voor NBBI-leden op open inschrijvingen –
voer kortingscode NBBI in bij het winkelmandje)

Docent

Diverse
NIEUW: 4-daagse Leergang voor (startende) mentoren

Vorm

Leergang (4 dagen)

Tijd

09:30

16:30

Deelnemers

Maximaal 12

PE

Horus: 8 punten
NBBI: 24 studie-uren
Wissen
Loading...

Vanuit alle lagen van de samenleving komt er meer en meer vraag naar mentoren. Een wettelijke vertegenwoordiger is zelfs in veel instellingen een verplichting geworden. Instellingen willen een aanspreekpunt, daar waar de cliënt wilsonbekwaam is. Veel cliënten hebben geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. De behoefte aan bekwame, professionele mentoren groeit, wat er onder meer toe leidt dat veel bewindvoerderskantoren hun praktijk uitbreiden richting mentorschap. Daarbij is het sinds mei 2022 ook mogelijk om als assistent-mentor werkzaam te zijn.

Mentor is een veelzijdig beroep. Je hebt een regierol in het leven van je – kwetsbare – cliënt, die door ziekte of beperking (tijdelijk) niet goed voor zijn eigen belangen kan opkomen. Als mentor neem je, als wettelijk vertegenwoordiger van je cliënt, beslissingen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Dit doe je zoveel mogelijk in overleg met je cliënt. Je hebt te maken met de problematiek van je cliënt (psychische problematiek, verslaving, dementie, verstandelijke beperking). Maar ook met de familie en hulpverleners.

Jouw mentorschap is een pittige taak. Een taak met heel veel verantwoordelijkheden. Een taak die veel inhoudelijke kennis vraagt én veel vraagt van jou als mens en professional.

Met deze leergang helpen wij jou je mentorschap goed te kunnen uitvoeren. Voor jouw belang en natuurlijk ook voor het belang van jouw cliënt. Je leert over alle facetten van het vak: je krijgt inhoudelijk kennis over randvoorwaarden, wet- en regelgeving en zorg. Daarnaast is er ruim aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden, voor planmatig werken en voor het waarborgen van kwaliteit.

Voor wie?
Deze leergang is opgezet voor (startende) mentoren én voor assistent-mentoren die ambitie hebben om door te groeien tot zelfstandig mentor. Het lesprogramma bestaat uit vier dagen. Drie zeer ervaren mentoren en een bevlogen communicatietrainer laten je kennis maken met alle facetten van het mentorschap. Deze leergang geeft jou een stevige basis om je rol als mentor succesvol te kunnen vervullen.

Korte inhoud:
Op alle dagen staan de 3 K’s centraal: Kennis, Kunde en Kwaliteit.

  • Kennis: zorg, wet- en regelgeving en randvoorwaarden voor succes
  • Kunde: communicerend vermogen, planmatig werken, persoonlijke ontwikkeling
  • Kwaliteit: alle kwaliteiten die een professioneel mentor kenmerken, passeren de revue

Doel van de leergang:
Het bieden van een stevig fundament aan startende mentoren. Een fundament vol Kennis, Kunde en Kwaliteit. Bijdragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemer, zodat deze als mentor zijn cliënten optimaal kan begeleiden. De deelnemer handvaten bieden om proactief en met vertrouwen te handelen als het gaat om verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Dat alles in goede samenwerking met cliënt, familie en hulpverleners.

Resultaat:
Na het volgen van deze leergang heeft de deelnemer een basis gelegd om de rol van mentor succesvol te kunnen vervullen. Hij heeft kennis van de zorg en van relevante wet- en regelgeving en weet waar hij terecht kan met vragen. De deelnemer heeft een stap gemaakt in het verder ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en beschikt over tools om planmatig te kunnen werken. De deelnemer heeft inzicht in het eigen functioneren en wat er voor nodig is om kwaliteit te kunnen (blijven) bieden als mentor van cliënten.

Het programma in het kort:
Het programma is een mix van Kennis, Kunde en ontwikkeling van Kwaliteiten. De leergang is als volgt opgebouwd:

Dag 1 (Onno Spiers)
Tijdens de eerste dag zal Onno zorgen voor een introductie en nadere kennismaking. Deze dag staat in het teken van een kennismaking met elkaar, de leergang en het vakgebied. Geschetst wordt welke ontwikkelingen te bespeuren zijn en wat de gevolgen daarvan zijn voor kennis en kunde.

Dag 2 (Trijn Pranger / Koos Goedegebuur)
Trijn zal op de tweede dag de ochtend voor haar rekening nemen. Het planmatig werken zal hierbij een grote rol spelen. In de middag, door Koos, draait het om communicerend vermogen. Deze dag staat casuïstiek centraal en is er ruimte voor inbrengen van eigen cases.

Dag 3 (Willem van Marlen)
Op de derde dag gaat het vooral over de juridische component. De aanbevelingen en het juridisch kader worden uitgediept. Vooral wordt er stil gestaan bij wat dit betekent voor de praktijk.

Dag 4 (Koos Goedegebuur / Trijn Pranger)
Op dag 4 neemt Koos de ochtend voor zijn rekening. Dan wordt er een vervolg gegeven op het communicerend vermogen onder verzwarende omstandigheden. In de middag gaat Trijn in op reflectie en intervisie.

In de uitvoering van het programma wordt zo veel als mogelijk casuïstiek gebruikt, waardoor het een levendig en dynamisch programma wordt. Op alle dagen is er ruimte en aandacht voor persoonlijke vragen en puzzels.

Download de uitgebreide beschrijving van deze leergang

N.B.
Op dit moment is het niet mogelijk om via een aanvullende cursus/leergang mentorschap, zoals deze 4-daagse leergang, te voldoen aan de opleidingseisen voor de functie van mentor. Het Landelijk Kwaliteitsbureau geeft aan dat deze leergang een welkome toevoeging is aan de opleiding, en dat het niet de doorslaggevende factor kan zijn die er voor zorgt dat men wel voldoet. Dit kan enkel op basis van een passende vooropleiding of op basis van twee jaar relevante werkervaring als assistent-mentor.
Het Landelijk Kwaliteitsbureau is wel van plan om te gaan kijken of de leergang mentorschap t.z.t. een rol kan krijgen binnen de opleidingseisen.

Over de docenten

Onno Spiers, eigenaar van Care to Coach BV, is werkzaam als bewindvoerder en mentor. Zijn passie is werken mét mensen en vóór mensen. Daarnaast draagt hij met enthousiasme zijn kennis van zorg, het mentorschap en daaraan gerelateerde onderwerpen over aan collega’s in het werkveld.

Willem van Marlen (mentor en mede-eigenaar bij De Zorgmentor) is sinds 1980 werkzaam geweest in verschillende sectoren van de zorg. Hij heeft speciale interesse in de wet- en regelgeving omtrent de zorg. Als leidinggevende heeft Willem binnen diverse organisaties gewerkte, waardoor hij weet wat er speelt in het werkveld. Daarbij is het belang van de cliënt altijd richtinggevend.

Trijn Pranger (mentor en mede-eigenaar bij De Zorgmentor) is sinds 1983 werkzaam binnen de zorg. Trijn wil haar jarenlange ervaring gebruiken om, in overleg met de cliënt en het zorgsysteem, toe te zien op de zorg die de cliënt ontvangt, zodat deze te allen tijde passend is voor de cliënt. Sleutelwoorden zijn verbinding, respect en vertrouwen.
Naast mentor is Trijn sinds 2003 ook supervisor/coach. Met de trainingen die zij geeft wil zij andere mentoren helpen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling tot een vakkundig mentor die het belang van de cliënt centraal stelt.

Koos Goedegebuur is als trainer en innovator verbonden aan BewindSupport. Hij heeft jarenlange ervaring in het geven van communicatietrainingen aan uiteenlopende groepen. Daarbij is hij naar eigen zeggen in alle valkuilen getrapt die er bestaan. Nu wil hij vooral zorgen dat cliënten het beste krijgen wat er te vinden is: een mentor die je serieus neemt. Ook mentoren verdienen het beste! Zij verdienen het om af en toe even wat afstand te nemen en na te denken, om vervolgens geïnspireerd nog beter en op een bevredigende manier aan de slag te gaan.

NIEUW: 4-daagse Leergang voor (startende) mentoren

1.449,00

(10% korting voor NBBI-leden op open inschrijvingen –
voer kortingscode NBBI in bij het winkelmandje)

Docent

Diverse
NIEUW: 4-daagse Leergang voor (startende) mentoren

Vorm

Leergang (4 dagen)

Tijd

09:30
16:30

Deelnemers

Maximaal 12

PE

Horus: 8 punten
NBBI: 24 studie-uren
Wissen
Loading...
Loading...

Vanuit alle lagen van de samenleving komt er meer en meer vraag naar mentoren. Een wettelijke vertegenwoordiger is zelfs in veel instellingen een verplichting geworden. Instellingen willen een aanspreekpunt, daar waar de cliënt wilsonbekwaam is. Veel cliënten hebben geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen. De behoefte aan bekwame, professionele mentoren groeit, wat er onder meer toe leidt dat veel bewindvoerderskantoren hun praktijk uitbreiden richting mentorschap. Daarbij is het sinds mei 2022 ook mogelijk om als assistent-mentor werkzaam te zijn.

Mentor is een veelzijdig beroep. Je hebt een regierol in het leven van je – kwetsbare – cliënt, die door ziekte of beperking (tijdelijk) niet goed voor zijn eigen belangen kan opkomen. Als mentor neem je, als wettelijk vertegenwoordiger van je cliënt, beslissingen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Dit doe je zoveel mogelijk in overleg met je cliënt. Je hebt te maken met de problematiek van je cliënt (psychische problematiek, verslaving, dementie, verstandelijke beperking). Maar ook met de familie en hulpverleners.

Jouw mentorschap is een pittige taak. Een taak met heel veel verantwoordelijkheden. Een taak die veel inhoudelijke kennis vraagt én veel vraagt van jou als mens en professional.

Met deze leergang helpen wij jou je mentorschap goed te kunnen uitvoeren. Voor jouw belang en natuurlijk ook voor het belang van jouw cliënt. Je leert over alle facetten van het vak: je krijgt inhoudelijk kennis over randvoorwaarden, wet- en regelgeving en zorg. Daarnaast is er ruim aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden, voor planmatig werken en voor het waarborgen van kwaliteit.

Voor wie?
Deze leergang is opgezet voor (startende) mentoren én voor assistent-mentoren die ambitie hebben om door te groeien tot zelfstandig mentor. Het lesprogramma bestaat uit vier dagen. Drie zeer ervaren mentoren en een bevlogen communicatietrainer laten je kennis maken met alle facetten van het mentorschap. Deze leergang geeft jou een stevige basis om je rol als mentor succesvol te kunnen vervullen.

Korte inhoud:
Op alle dagen staan de 3 K’s centraal: Kennis, Kunde en Kwaliteit.

  • Kennis: zorg, wet- en regelgeving en randvoorwaarden voor succes
  • Kunde: communicerend vermogen, planmatig werken, persoonlijke ontwikkeling
  • Kwaliteit: alle kwaliteiten die een professioneel mentor kenmerken, passeren de revue

Doel van de leergang:
Het bieden van een stevig fundament aan startende mentoren. Een fundament vol Kennis, Kunde en Kwaliteit. Bijdragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemer, zodat deze als mentor zijn cliënten optimaal kan begeleiden. De deelnemer handvaten bieden om proactief en met vertrouwen te handelen als het gaat om verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Dat alles in goede samenwerking met cliënt, familie en hulpverleners.

Resultaat:
Na het volgen van deze leergang heeft de deelnemer een basis gelegd om de rol van mentor succesvol te kunnen vervullen. Hij heeft kennis van de zorg en van relevante wet- en regelgeving en weet waar hij terecht kan met vragen. De deelnemer heeft een stap gemaakt in het verder ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en beschikt over tools om planmatig te kunnen werken. De deelnemer heeft inzicht in het eigen functioneren en wat er voor nodig is om kwaliteit te kunnen (blijven) bieden als mentor van cliënten.

Het programma in het kort:
Het programma is een mix van Kennis, Kunde en ontwikkeling van Kwaliteiten. De leergang is als volgt opgebouwd:

Dag 1 (Onno Spiers)
Tijdens de eerste dag zal Onno zorgen voor een introductie en nadere kennismaking. Deze dag staat in het teken van een kennismaking met elkaar, de leergang en het vakgebied. Geschetst wordt welke ontwikkelingen te bespeuren zijn en wat de gevolgen daarvan zijn voor kennis en kunde.

Dag 2 (Trijn Pranger / Koos Goedegebuur)
Trijn zal op de tweede dag de ochtend voor haar rekening nemen. Het planmatig werken zal hierbij een grote rol spelen. In de middag, door Koos, draait het om communicerend vermogen. Deze dag staat casuïstiek centraal en is er ruimte voor inbrengen van eigen cases.

Dag 3 (Willem van Marlen)
Op de derde dag gaat het vooral over de juridische component. De aanbevelingen en het juridisch kader worden uitgediept. Vooral wordt er stil gestaan bij wat dit betekent voor de praktijk.

Dag 4 (Koos Goedegebuur / Trijn Pranger)
Op dag 4 neemt Koos de ochtend voor zijn rekening. Dan wordt er een vervolg gegeven op het communicerend vermogen onder verzwarende omstandigheden. In de middag gaat Trijn in op reflectie en intervisie.

In de uitvoering van het programma wordt zo veel als mogelijk casuïstiek gebruikt, waardoor het een levendig en dynamisch programma wordt. Op alle dagen is er ruimte en aandacht voor persoonlijke vragen en puzzels.

Download de uitgebreide beschrijving van deze leergang

N.B.
Op dit moment is het niet mogelijk om via een aanvullende cursus/leergang mentorschap, zoals deze 4-daagse leergang, te voldoen aan de opleidingseisen voor de functie van mentor. Het Landelijk Kwaliteitsbureau geeft aan dat deze leergang een welkome toevoeging is aan de opleiding, en dat het niet de doorslaggevende factor kan zijn die er voor zorgt dat men wel voldoet. Dit kan enkel op basis van een passende vooropleiding of op basis van twee jaar relevante werkervaring als assistent-mentor.
Het Landelijk Kwaliteitsbureau is wel van plan om te gaan kijken of de leergang mentorschap t.z.t. een rol kan krijgen binnen de opleidingseisen.

Over de docenten

Onno Spiers, eigenaar van Care to Coach BV, is werkzaam als bewindvoerder en mentor. Zijn passie is werken mét mensen en vóór mensen. Daarnaast draagt hij met enthousiasme zijn kennis van zorg, het mentorschap en daaraan gerelateerde onderwerpen over aan collega’s in het werkveld.

Willem van Marlen (mentor en mede-eigenaar bij De Zorgmentor) is sinds 1980 werkzaam geweest in verschillende sectoren van de zorg. Hij heeft speciale interesse in de wet- en regelgeving omtrent de zorg. Als leidinggevende heeft Willem binnen diverse organisaties gewerkte, waardoor hij weet wat er speelt in het werkveld. Daarbij is het belang van de cliënt altijd richtinggevend.

Trijn Pranger (mentor en mede-eigenaar bij De Zorgmentor) is sinds 1983 werkzaam binnen de zorg. Trijn wil haar jarenlange ervaring gebruiken om, in overleg met de cliënt en het zorgsysteem, toe te zien op de zorg die de cliënt ontvangt, zodat deze te allen tijde passend is voor de cliënt. Sleutelwoorden zijn verbinding, respect en vertrouwen.
Naast mentor is Trijn sinds 2003 ook supervisor/coach. Met de trainingen die zij geeft wil zij andere mentoren helpen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling tot een vakkundig mentor die het belang van de cliënt centraal stelt.

Koos Goedegebuur is als trainer en innovator verbonden aan BewindSupport. Hij heeft jarenlange ervaring in het geven van communicatietrainingen aan uiteenlopende groepen. Daarbij is hij naar eigen zeggen in alle valkuilen getrapt die er bestaan. Nu wil hij vooral zorgen dat cliënten het beste krijgen wat er te vinden is: een mentor die je serieus neemt. Ook mentoren verdienen het beste! Zij verdienen het om af en toe even wat afstand te nemen en na te denken, om vervolgens geïnspireerd nog beter en op een bevredigende manier aan de slag te gaan.

"Het enthousiasme van Onno werkt aanstekelijk!" - cursist over docent Onno Spiers
"Gemoedelijke sfeer waarin alles gezegd kan worden" - cursist uit een groep van Koos Goedegebuur
"Wij gaan altijd voor een goede samenwerking in de driehoek, met cliënt/verwanten en organisatie" - Willem en Trijn
Prijs InCompany v.a.*
€ 6979,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​