Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 1779,-
per module

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers, exclusief eventuele inzet van acteur en exclusief reis- en verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

4-daagse leergang speciaal voor startende mentoren én assistent-mentoren

  • Drie zeer ervaren mentoren en een bevlogen communicatietrainer laten je kennis maken met alle facetten van het mentorschap.
  • Interessante casussen brengen de theorie tot leven en nodigen uit tot discussie en reflectie.
  • Een stevige basis om je rol als mentor succesvol te kunnen vervullen!
"Het enthousiasme van Onno werkt aanstekelijk!"
"Gemoedelijke sfeer waarin alles gezegd kan worden"
"Zo waardevol om die casussen helemaal uit te diepen. Erg veel van geleerd!"

4-daagse Leergang voor startende mentoren

369,001.295,00

(10% korting voor NBBI– en Horus-leden op open inschrijvingen – voer bij afrekenen kortingscode NH10 in)

Docent

Diverse
4-daagse Leergang voor startende mentoren

Vorm

Leergang (4 dagen)

Tijd

09:30

16:30

Deelnemers

Maximaal 12

PE

Horus: 6 punten per module
NBBI: 6 studie-uren per module
Wissen
Loading...

Wil jij een waardevol en veelzijdig beroep uitoefenen? Spreekt het je aan om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het leven van kwetsbare mensen? Dan is onze 4-daagse leergang, speciaal voor startende mentoren, voor assistent-mentoren en voor bewindvoerders die mentor willen worden, iets voor jou! Er is een groeiende behoefte aan professionele mentoren, omdat veel cliënten geen netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen. Ontdek daarom nu het dankbare en afwisselende vak ‘mentorschap’.

Mentor is een veelzijdig beroep. Je hebt een regierol in het leven van je – kwetsbare – cliënt, die door ziekte of beperking (tijdelijk) niet goed voor zijn eigen belangen kan opkomen. Als mentor neem je, als wettelijk vertegenwoordiger van je cliënt, beslissingen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Dit doe je zoveel mogelijk in overleg met je cliënt. Je hebt te maken met de problematiek van je cliënt (psychische problematiek, verslaving, dementie, verstandelijke beperking). Maar ook met de familie en hulpverleners.

Jouw mentorschap is een pittige taak. Een taak met heel veel verantwoordelijkheden. Een taak die veel inhoudelijke kennis vraagt én veel vraagt van jou als mens en professional.

Met deze leergang helpen wij jou je mentorschap goed te kunnen uitvoeren. Voor jouw belang en natuurlijk ook voor het belang van jouw cliënt. Je leert over alle facetten van het vak: je krijgt inhoudelijk kennis over randvoorwaarden, wet- en regelgeving en zorg. Daarnaast is er ruim aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden, voor planmatig werken en voor het waarborgen van kwaliteit.

Voor wie?
Deze leergang is opgezet voor startende mentoren én voor assistent-mentoren die ambitie hebben om door te groeien tot zelfstandig mentor. Het lesprogramma bestaat uit vier dagen. Drie zeer ervaren mentoren en een bevlogen communicatietrainer laten je kennis maken met alle facetten van het mentorschap. Deze leergang geeft jou een stevige basis om je rol als mentor succesvol te kunnen vervullen.

Korte inhoud:
Op alle dagen staan de 3 K’s centraal: Kennis, Kunde en Kwaliteit.

  • Kennis: zorg, wet- en regelgeving en randvoorwaarden voor succes
  • Kunde: communicerend vermogen, planmatig werken, persoonlijke ontwikkeling
  • Kwaliteit: alle kwaliteiten die een professioneel mentor kenmerken, passeren de revue

Doel van de leergang:
Het bieden van een stevig fundament aan startende mentoren. Bijdragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemer, zodat deze als mentor zijn cliënten optimaal kan begeleiden. De deelnemer handvaten bieden om proactief en met vertrouwen te handelen als het gaat om verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Dat alles in goede samenwerking met cliënt, familie en hulpverleners.

Resultaat:
Na het volgen van deze leergang heeft de deelnemer een basis gelegd om de rol van mentor succesvol te kunnen vervullen. Hij heeft kennis van de zorg en van relevante wet- en regelgeving en weet waar hij terecht kan met vragen. De deelnemer heeft een stap gemaakt in het verder ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en beschikt over tools om planmatig te kunnen werken. De deelnemer heeft inzicht in het eigen functioneren en wat er voor nodig is om kwaliteit te kunnen (blijven) bieden als mentor van cliënten.

Het programma in het kort:
De leergang is als volgt opgebouwd:

Dag 1 (Onno Spiers)
Alles wat je altijd al wilde weten over …: aard van het werk – dossieropbouw – taken en verwachtingen – kennismaking WMO, WLZ, PGB – GGZ, Wet Zorg en Dwang.
Download hier de uitgebreide beschrijving van dag 1

Dag 2 (Trijn Pranger / Koos Goedegebuur)
Planmatig werken en communicatieskills: rol en verantwoordelijkheden – assertiviteit – luisteren – investeren in contact – samenwerken – positioneren. We duiken deze dag volop in de (zelf ingebrachte) casussen.
Download hier de uitgebreide beschrijving van dag 2

Dag 3 (Willem van Marlen)
Het juridisch perspectief: wet- en regelgeving – aanbevelingen LOVT – benoembaarheid – einde mentorschap – accountantsprotocol – werkprocessen.
Download hier de uitgebreide beschrijving van dag 3

Dag 4 (Trijn Pranger)
Ethiek, casuïstiek en intervisie: grenzen – ethiek en integriteit – waarden en normen – invloed en betrokkenheid – casuïstiek –  reflectie – intervisie.
Download hier de uitgebreide beschrijving van dag 4

In de uitvoering van het programma wordt zo veel als mogelijk casuïstiek gebruikt, waardoor het een levendig en dynamisch programma wordt. Op alle dagen is er ruimte en aandacht voor persoonlijke vragen en puzzels.

Wil je één of enkele modules uit deze leergang volgen in plaats van de gehele leergang? Hiervoor zijn beperkt plekken beschikbaar. 

N.B. Om door de rechtbank benoembaar te zijn als mentor, is een passende vooropleiding of twee jaar relevante werkervaring als assistent-mentor vereist. Deze 4-daagse leergang wordt door het Landelijk Kwaliteitsbureau gezien als aanvullende opleiding en kan niet de doorslaggevende factor zijn die er voor zorgt dat men voldoet aan de eisen van benoembaarheid. 

Over de docenten

Onno Spiers, eigenaar van Care to Coach BV, is werkzaam als bewindvoerder en mentor. Zijn passie is werken mét mensen en vóór mensen. Daarnaast draagt hij met enthousiasme zijn kennis van zorg, het mentorschap en daaraan gerelateerde onderwerpen over aan collega’s in het werkveld.

Willem van Marlen (mentor en mede-eigenaar bij De Zorgmentor) is sinds 1980 werkzaam geweest in verschillende sectoren van de zorg. Hij heeft speciale interesse in de wet- en regelgeving omtrent de zorg. Als leidinggevende heeft Willem binnen diverse organisaties gewerkt, waardoor hij weet wat er speelt in het werkveld. Daarbij is het belang van de cliënt altijd richtinggevend.

Trijn Pranger (mentor en mede-eigenaar bij De Zorgmentor) is sinds 1983 werkzaam binnen de zorg. Trijn wil haar jarenlange ervaring gebruiken om, in overleg met de cliënt en het zorgsysteem, toe te zien op de zorg die de cliënt ontvangt, zodat deze te allen tijde passend is voor de cliënt. Sleutelwoorden zijn verbinding, respect en vertrouwen.
Naast mentor is Trijn sinds 2003 ook supervisor/coach. Met de trainingen die zij geeft wil zij andere mentoren helpen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling tot een vakkundig mentor die het belang van de cliënt centraal stelt.

Koos Goedegebuur is als trainer en innovator verbonden aan BewindSupport. Hij heeft jarenlange ervaring in het geven van communicatietrainingen aan uiteenlopende groepen. Daarbij is hij naar eigen zeggen in alle valkuilen getrapt die er bestaan. Nu wil hij vooral zorgen dat cliënten het beste krijgen wat er te vinden is: een mentor die je serieus neemt. Ook mentoren verdienen het beste! Zij verdienen het om af en toe even wat afstand te nemen en na te denken, om vervolgens geïnspireerd nog beter en op een bevredigende manier aan de slag te gaan.

4-daagse Leergang voor startende mentoren

369,001.295,00

(10% korting voor NBBI– en Horus-leden op open inschrijvingen – voer bij afrekenen kortingscode NH10 in)

Docent

Diverse
4-daagse Leergang voor startende mentoren

Vorm

Leergang (4 dagen)

Tijd

09:30
16:30

Deelnemers

Maximaal 12

PE

Horus: 6 punten per module
NBBI: 6 studie-uren per module
Wissen
Loading...
Loading...

Wil jij een waardevol en veelzijdig beroep uitoefenen? Spreekt het je aan om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het leven van kwetsbare mensen? Dan is onze 4-daagse leergang, speciaal voor startende mentoren, voor assistent-mentoren en voor bewindvoerders die mentor willen worden, iets voor jou! Er is een groeiende behoefte aan professionele mentoren, omdat veel cliënten geen netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen. Ontdek daarom nu het dankbare en afwisselende vak ‘mentorschap’.

Mentor is een veelzijdig beroep. Je hebt een regierol in het leven van je – kwetsbare – cliënt, die door ziekte of beperking (tijdelijk) niet goed voor zijn eigen belangen kan opkomen. Als mentor neem je, als wettelijk vertegenwoordiger van je cliënt, beslissingen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Dit doe je zoveel mogelijk in overleg met je cliënt. Je hebt te maken met de problematiek van je cliënt (psychische problematiek, verslaving, dementie, verstandelijke beperking). Maar ook met de familie en hulpverleners.

Jouw mentorschap is een pittige taak. Een taak met heel veel verantwoordelijkheden. Een taak die veel inhoudelijke kennis vraagt én veel vraagt van jou als mens en professional.

Met deze leergang helpen wij jou je mentorschap goed te kunnen uitvoeren. Voor jouw belang en natuurlijk ook voor het belang van jouw cliënt. Je leert over alle facetten van het vak: je krijgt inhoudelijk kennis over randvoorwaarden, wet- en regelgeving en zorg. Daarnaast is er ruim aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden, voor planmatig werken en voor het waarborgen van kwaliteit.

Voor wie?
Deze leergang is opgezet voor startende mentoren én voor assistent-mentoren die ambitie hebben om door te groeien tot zelfstandig mentor. Het lesprogramma bestaat uit vier dagen. Drie zeer ervaren mentoren en een bevlogen communicatietrainer laten je kennis maken met alle facetten van het mentorschap. Deze leergang geeft jou een stevige basis om je rol als mentor succesvol te kunnen vervullen.

Korte inhoud:
Op alle dagen staan de 3 K’s centraal: Kennis, Kunde en Kwaliteit.

  • Kennis: zorg, wet- en regelgeving en randvoorwaarden voor succes
  • Kunde: communicerend vermogen, planmatig werken, persoonlijke ontwikkeling
  • Kwaliteit: alle kwaliteiten die een professioneel mentor kenmerken, passeren de revue

Doel van de leergang:
Het bieden van een stevig fundament aan startende mentoren. Bijdragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemer, zodat deze als mentor zijn cliënten optimaal kan begeleiden. De deelnemer handvaten bieden om proactief en met vertrouwen te handelen als het gaat om verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Dat alles in goede samenwerking met cliënt, familie en hulpverleners.

Resultaat:
Na het volgen van deze leergang heeft de deelnemer een basis gelegd om de rol van mentor succesvol te kunnen vervullen. Hij heeft kennis van de zorg en van relevante wet- en regelgeving en weet waar hij terecht kan met vragen. De deelnemer heeft een stap gemaakt in het verder ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en beschikt over tools om planmatig te kunnen werken. De deelnemer heeft inzicht in het eigen functioneren en wat er voor nodig is om kwaliteit te kunnen (blijven) bieden als mentor van cliënten.

Het programma in het kort:
De leergang is als volgt opgebouwd:

Dag 1 (Onno Spiers)
Alles wat je altijd al wilde weten over …: aard van het werk – dossieropbouw – taken en verwachtingen – kennismaking WMO, WLZ, PGB – GGZ, Wet Zorg en Dwang.
Download hier de uitgebreide beschrijving van dag 1

Dag 2 (Trijn Pranger / Koos Goedegebuur)
Planmatig werken en communicatieskills: rol en verantwoordelijkheden – assertiviteit – luisteren – investeren in contact – samenwerken – positioneren. We duiken deze dag volop in de (zelf ingebrachte) casussen.
Download hier de uitgebreide beschrijving van dag 2

Dag 3 (Willem van Marlen)
Het juridisch perspectief: wet- en regelgeving – aanbevelingen LOVT – benoembaarheid – einde mentorschap – accountantsprotocol – werkprocessen.
Download hier de uitgebreide beschrijving van dag 3

Dag 4 (Trijn Pranger)
Ethiek, casuïstiek en intervisie: grenzen – ethiek en integriteit – waarden en normen – invloed en betrokkenheid – casuïstiek –  reflectie – intervisie.
Download hier de uitgebreide beschrijving van dag 4

In de uitvoering van het programma wordt zo veel als mogelijk casuïstiek gebruikt, waardoor het een levendig en dynamisch programma wordt. Op alle dagen is er ruimte en aandacht voor persoonlijke vragen en puzzels.

Wil je één of enkele modules uit deze leergang volgen in plaats van de gehele leergang? Hiervoor zijn beperkt plekken beschikbaar. 

N.B. Om door de rechtbank benoembaar te zijn als mentor, is een passende vooropleiding of twee jaar relevante werkervaring als assistent-mentor vereist. Deze 4-daagse leergang wordt door het Landelijk Kwaliteitsbureau gezien als aanvullende opleiding en kan niet de doorslaggevende factor zijn die er voor zorgt dat men voldoet aan de eisen van benoembaarheid. 

Over de docenten

Onno Spiers, eigenaar van Care to Coach BV, is werkzaam als bewindvoerder en mentor. Zijn passie is werken mét mensen en vóór mensen. Daarnaast draagt hij met enthousiasme zijn kennis van zorg, het mentorschap en daaraan gerelateerde onderwerpen over aan collega’s in het werkveld.

Willem van Marlen (mentor en mede-eigenaar bij De Zorgmentor) is sinds 1980 werkzaam geweest in verschillende sectoren van de zorg. Hij heeft speciale interesse in de wet- en regelgeving omtrent de zorg. Als leidinggevende heeft Willem binnen diverse organisaties gewerkt, waardoor hij weet wat er speelt in het werkveld. Daarbij is het belang van de cliënt altijd richtinggevend.

Trijn Pranger (mentor en mede-eigenaar bij De Zorgmentor) is sinds 1983 werkzaam binnen de zorg. Trijn wil haar jarenlange ervaring gebruiken om, in overleg met de cliënt en het zorgsysteem, toe te zien op de zorg die de cliënt ontvangt, zodat deze te allen tijde passend is voor de cliënt. Sleutelwoorden zijn verbinding, respect en vertrouwen.
Naast mentor is Trijn sinds 2003 ook supervisor/coach. Met de trainingen die zij geeft wil zij andere mentoren helpen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling tot een vakkundig mentor die het belang van de cliënt centraal stelt.

Koos Goedegebuur is als trainer en innovator verbonden aan BewindSupport. Hij heeft jarenlange ervaring in het geven van communicatietrainingen aan uiteenlopende groepen. Daarbij is hij naar eigen zeggen in alle valkuilen getrapt die er bestaan. Nu wil hij vooral zorgen dat cliënten het beste krijgen wat er te vinden is: een mentor die je serieus neemt. Ook mentoren verdienen het beste! Zij verdienen het om af en toe even wat afstand te nemen en na te denken, om vervolgens geïnspireerd nog beter en op een bevredigende manier aan de slag te gaan.

"Het enthousiasme van Onno werkt aanstekelijk!"
"Gemoedelijke sfeer waarin alles gezegd kan worden"
"Zo waardevol om die casussen helemaal uit te diepen. Erg veel van geleerd!"
Prijs InCompany v.a.*
€ 1779,-
per module

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​