Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 1879,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- en verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

 • Alle regelingen in de sociale zekerheid
 • Aan de slag met praktische casussen
 • Maximaliseer het inkomen van je cliënt!
"Duidelijke uitleg en bijpassende voorbeelden." - deelnemer open inschrijving 15 december 2020
"De docent, de heer Nacinovic, was duidelijk te volgen en legde alles goed uit en rondde steeds goed af door te vragen of alles begrepen was, waarbij er tevens voldoende gelegenheid was om vragen te stellen, zowel tussendoor als aan het einde van een blokje. Ik heb er veel van opgestoken." - deelnemer open inschrijving 15 december 2020
"Mooie aanvulling op al aanwezige kennis." - deelnemer open inschrijving 15 december 2020

Sociale zekerheid in kaart gebracht voor bewindvoerders

379,00

(10% korting voor NBBI-leden –
voer kortingscode NBBI in bij winkelmandje)

Docent

mr. Hans Nacinovic
Hans Nacinovic

Vorm

Open inschrijving

Tijd

09:00

17:30

Deelnemers

Maximaal 20

PE

Horus: 8 punten
NBPB: 8 studie-uren
NBBI: 8 studie-uren
Loading...

Elke beschermingsbewindvoerder heeft in zijn praktijk te maken met cliënten die op een uitkering zijn aangewezen of daarop aangewezen dreigen te raken. Om de inkomenspositie van cliënten zo goed mogelijk te kunnen regelen, moet een bewindvoerder weten welke uitkeringen er zijn, hoe je deze aanvraagt en wat daarbij de voorwaarden zijn.

In deze cursus krijg je het systeem van de sociale zekerheid uitgelegd. Ook wordt ingegaan op de toeslagen die de belastingdienst verstrekt.

Doel van de training:
De bewindvoerder inzicht geven in het stelsel van sociale zekerheid en belastingtoeslagen, zodat de bewindvoerder hier optimaal gebruik van kan maken en zo het inkomen van zijn cliënt kan maximaliseren.

Resultaat:
Na deze training is de deelnemer in staat om in te schatten of zijn cliënt voor een uitkering of voorziening in aanmerking komt, en zo ja, voor welke. Tevens weet de deelnemer welke stappen hij daarvoor moet zetten.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Het stelsel van sociale zekerheid (werknemersverzekeringen, volksverzekeringen, voorzieningen en Awir-toeslagen).
 • Participatiewet (algemene bijstand, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag)
 • WW en regelingen voor oudere werklozen (IOW en IOAW)
 • De arbeidsongeschiktheidsregelingen WIA, WAO en Wajong
 • Het traject van de ziektewetuitkering en/of loondoorbetaling
 • Aanvullingen krachtens de Toeslagenwet
 • Awir-toeslagen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget (inclusief toeslag voor alleenstaande ouders)
 • De kinderbijslag (en wanneer recht op dubbele kinderbijslag)
 • De regels aangaande ANW-uitkering van de SVB

De kracht van deze training is dat er wordt gewerkt met een kleine groep. Daardoor kunnen voorbeelden uit de eigen praktijk direct worden behandeld en is de cursus op een persoonlijke situatie toegespitst.

Over de docent

Mr. Hans Nacinovic (in 1999 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in het Nederlands recht (richting Sociaal Recht)) is sinds 2010 directeur-eigenaar van het juridisch adviesbureau De Legibus BV uit Helmond. Daarnaast is hij als docent verbonden aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.
Hans is vaste annotator bij het jurisprudentietijdschrift USZ en is als redacteur verbonden aan Bijstandsbode.nl en PS Actua. Naast vele artikelen heeft hij ook een tiental boeken geschreven over verschillende onderwerpen in de sociale zekerheid.

Sociale zekerheid in kaart gebracht voor bewindvoerders

379,00

(10% korting voor NBBI-leden –
voer kortingscode NBBI in bij winkelmandje)

Docent

mr. Hans Nacinovic
Hans Nacinovic

Vorm

Open inschrijving

Tijd

09:00
17:30

Deelnemers

Maximaal 20

PE

Horus: 8 punten
NBPB: 8 studie-uren
NBBI: 8 studie-uren
Loading...
Loading...

Elke beschermingsbewindvoerder heeft in zijn praktijk te maken met cliënten die op een uitkering zijn aangewezen of daarop aangewezen dreigen te raken. Om de inkomenspositie van cliënten zo goed mogelijk te kunnen regelen, moet een bewindvoerder weten welke uitkeringen er zijn, hoe je deze aanvraagt en wat daarbij de voorwaarden zijn.

In deze cursus krijg je het systeem van de sociale zekerheid uitgelegd. Ook wordt ingegaan op de toeslagen die de belastingdienst verstrekt.

Doel van de training:
De bewindvoerder inzicht geven in het stelsel van sociale zekerheid en belastingtoeslagen, zodat de bewindvoerder hier optimaal gebruik van kan maken en zo het inkomen van zijn cliënt kan maximaliseren.

Resultaat:
Na deze training is de deelnemer in staat om in te schatten of zijn cliënt voor een uitkering of voorziening in aanmerking komt, en zo ja, voor welke. Tevens weet de deelnemer welke stappen hij daarvoor moet zetten.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Het stelsel van sociale zekerheid (werknemersverzekeringen, volksverzekeringen, voorzieningen en Awir-toeslagen).
 • Participatiewet (algemene bijstand, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag)
 • WW en regelingen voor oudere werklozen (IOW en IOAW)
 • De arbeidsongeschiktheidsregelingen WIA, WAO en Wajong
 • Het traject van de ziektewetuitkering en/of loondoorbetaling
 • Aanvullingen krachtens de Toeslagenwet
 • Awir-toeslagen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget (inclusief toeslag voor alleenstaande ouders)
 • De kinderbijslag (en wanneer recht op dubbele kinderbijslag)
 • De regels aangaande ANW-uitkering van de SVB

De kracht van deze training is dat er wordt gewerkt met een kleine groep. Daardoor kunnen voorbeelden uit de eigen praktijk direct worden behandeld en is de cursus op een persoonlijke situatie toegespitst.

Over de docent

Mr. Hans Nacinovic (in 1999 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in het Nederlands recht (richting Sociaal Recht)) is sinds 2010 directeur-eigenaar van het juridisch adviesbureau De Legibus BV uit Helmond. Daarnaast is hij als docent verbonden aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.
Hans is vaste annotator bij het jurisprudentietijdschrift USZ en is als redacteur verbonden aan Bijstandsbode.nl en PS Actua. Naast vele artikelen heeft hij ook een tiental boeken geschreven over verschillende onderwerpen in de sociale zekerheid.

"Duidelijke uitleg en bijpassende voorbeelden." - deelnemer open inschrijving 15 december 2020
"De docent, de heer Nacinovic, was duidelijk te volgen en legde alles goed uit en rondde steeds goed af door te vragen of alles begrepen was, waarbij er tevens voldoende gelegenheid was om vragen te stellen, zowel tussendoor als aan het einde van een blokje. Ik heb er veel van opgestoken." - deelnemer open inschrijving 15 december 2020
"Mooie aanvulling op al aanwezige kennis." - deelnemer open inschrijving 15 december 2020
Prijs InCompany v.a.*
€ 1879,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​