Loading...
Prijs InCompany v.a.*

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- en verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

 • De training krijgt kleur door te werken met eigen casussen
 • Leren door te ervaren
 • Sidekick Koos Goedegebuur zet de boel op scherp
"Verrassend om te weten dat je veel meer invloed kan hebben, dan je eerst dacht!"
"Mooi om te zien dat een kantonrechter ook maar een mens is en thuis ook als deurmat wordt gebruikt."
"Leerzaam! Geeft vertrouwen voor een gelijkwaardiger relatie. Kantonrechter is ook afhankelijk van mij en mijn informatie. Snap nu waarom er zo gekeken wordt of ik wel stevig genoeg in mijn schoenen sta."

Contact met de kantonrechter

395,00

(10% korting voor NBBI-leden –
voer kortingscode NBBI in bij winkelmandje)

Docent

Mr. M.C. Bosch en K. Goedegebuur
Mr. M.C. Bosch

Vorm

Open inschrijving

Tijd

09:00

17:30

Deelnemers

Maximaal 15

PE

Horus: 6 punten
NBPB: 8 studie-uren
NBBI: 8 studie-uren
Wissen
Loading...

Alles is communicatie! Zwijgen, wegkijken, boos zijn. Om met Paul Watzlawick te spreken: “het is onmogelijk om niet te communiceren”.
Communiceren met een kantonrechter is toch net even anders! De machtsverhouding bepaalt namelijk voor een deel je houding en je handelen. Zeker voor minder ervaren bewindvoerders kan er op het contact een behoorlijke druk liggen.

Een kantonrechter neemt een cruciale rol in, in het werk van een beschermingsbewindvoerder. Een kantonrechter controleert, steunt soms, spreekt je aan en faciliteert. Je kan niet om een kantonrechter heen, als dat al kan, dan is maar de vraag of je dat sowieso zou moeten willen. Veel bewindvoerders hebben een zekere vrees voor kantonrechters. Tegelijk is dat ook een reden om inderdaad bevreesd te worden. Jezelf klein maken is vragen om problemen!

Deze module is opgezet om eens buiten het juridisch speelveld stil te staan bij de vraag hoe een kantonrechter werkt en denkt. Het is namelijk wel degelijk mogelijk om op een constructieve manier invloed uit te oefenen.

Doel van de training:
Kennis opdoen over de taken en belevingswereld van de kantonrechter. Ontdekken hoe jij je gedraagt in contacten waarin machtsverhoudingen een rol spelen. Ervaren hoe jij je als bewindvoerder constructief kunt opstellen in het contact met de kantonrechter.

Resultaat:
Na het volgen van deze training heeft de deelnemer inzicht in het eigen gedrag en de eigen houding ten opzichte van de kantonrechter. De deelnemer heeft vertrouwen in het eigen kunnen en voelt zich zelfverzekerd in het contact met de kantonrechter.

Het programma in het kort:
In deze module komen de volgende hoofdthema’s aan de orde:

 • Taken van de kantonrechter (en voor welke zaken moet je juist niet bij de kantonrechter zijn?)
 • Contact in goede en in slechte tijden
 • De do’s en don’ts bij klachten over een kantonrechter
 • Formuleren boodschap
 • Omgangsvormen / houding
 • Verwachtingenmanagement aan 2 kanten
 • Contactpersonen bij de Rechtbank
 • Triggers aan 2 kanten
 • Bijzondere omstandigheden

De exacte kleur aan de training wordt gegeven aan de hand van cases die vooraf bij de deelnemers zijn opgehaald en zijn opgenomen in het lesmateriaal.

Over de docenten

Mark Bosch is sinds 2017 kantonrechter in cbm-zaken bij de rechtbank Overijssel. Ook is hij teamvoorzitter van het team Toezicht. Samen met zijn collega’s houdt Mark toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren. Als kantonrechter en teamvoorzitter heeft hij ervaring met het werken met professionele bewindvoerders. Vaak, maar misschien te weinig, als het goed gaat of wanneer de professional de kantonrechter nodig heeft, maar helaas ook wanneer moet worden ingegrepen op het werk van de bewindvoerder.

Koos Goedegebuur is tijdens deze training de sidekick van Mark Bosch. Zijn bijdrage bestaat vooral uit het fungeren als sparringpartner. Op verschillende momenten in de training neemt hij de communicatie onder de loep. Hij laat zien hoe je het beste kan interveniëren en is de luis in de pels.

Contact met de kantonrechter

395,00

(10% korting voor NBBI-leden –
voer kortingscode NBBI in bij winkelmandje)

Docent

Mr. M.C. Bosch en K. Goedegebuur
Mr. M.C. Bosch

Vorm

Open inschrijving

Tijd

09:00
17:30

Deelnemers

Maximaal 15

PE

Horus: 6 punten
NBPB: 8 studie-uren
NBBI: 8 studie-uren
Wissen
Loading...
Loading...

Alles is communicatie! Zwijgen, wegkijken, boos zijn. Om met Paul Watzlawick te spreken: “het is onmogelijk om niet te communiceren”.
Communiceren met een kantonrechter is toch net even anders! De machtsverhouding bepaalt namelijk voor een deel je houding en je handelen. Zeker voor minder ervaren bewindvoerders kan er op het contact een behoorlijke druk liggen.

Een kantonrechter neemt een cruciale rol in, in het werk van een beschermingsbewindvoerder. Een kantonrechter controleert, steunt soms, spreekt je aan en faciliteert. Je kan niet om een kantonrechter heen, als dat al kan, dan is maar de vraag of je dat sowieso zou moeten willen. Veel bewindvoerders hebben een zekere vrees voor kantonrechters. Tegelijk is dat ook een reden om inderdaad bevreesd te worden. Jezelf klein maken is vragen om problemen!

Deze module is opgezet om eens buiten het juridisch speelveld stil te staan bij de vraag hoe een kantonrechter werkt en denkt. Het is namelijk wel degelijk mogelijk om op een constructieve manier invloed uit te oefenen.

Doel van de training:
Kennis opdoen over de taken en belevingswereld van de kantonrechter. Ontdekken hoe jij je gedraagt in contacten waarin machtsverhoudingen een rol spelen. Ervaren hoe jij je als bewindvoerder constructief kunt opstellen in het contact met de kantonrechter.

Resultaat:
Na het volgen van deze training heeft de deelnemer inzicht in het eigen gedrag en de eigen houding ten opzichte van de kantonrechter. De deelnemer heeft vertrouwen in het eigen kunnen en voelt zich zelfverzekerd in het contact met de kantonrechter.

Het programma in het kort:
In deze module komen de volgende hoofdthema’s aan de orde:

 • Taken van de kantonrechter (en voor welke zaken moet je juist niet bij de kantonrechter zijn?)
 • Contact in goede en in slechte tijden
 • De do’s en don’ts bij klachten over een kantonrechter
 • Formuleren boodschap
 • Omgangsvormen / houding
 • Verwachtingenmanagement aan 2 kanten
 • Contactpersonen bij de Rechtbank
 • Triggers aan 2 kanten
 • Bijzondere omstandigheden

De exacte kleur aan de training wordt gegeven aan de hand van cases die vooraf bij de deelnemers zijn opgehaald en zijn opgenomen in het lesmateriaal.

Over de docenten

Mark Bosch is sinds 2017 kantonrechter in cbm-zaken bij de rechtbank Overijssel. Ook is hij teamvoorzitter van het team Toezicht. Samen met zijn collega’s houdt Mark toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren. Als kantonrechter en teamvoorzitter heeft hij ervaring met het werken met professionele bewindvoerders. Vaak, maar misschien te weinig, als het goed gaat of wanneer de professional de kantonrechter nodig heeft, maar helaas ook wanneer moet worden ingegrepen op het werk van de bewindvoerder.

Koos Goedegebuur is tijdens deze training de sidekick van Mark Bosch. Zijn bijdrage bestaat vooral uit het fungeren als sparringpartner. Op verschillende momenten in de training neemt hij de communicatie onder de loep. Hij laat zien hoe je het beste kan interveniëren en is de luis in de pels.

"Verrassend om te weten dat je veel meer invloed kan hebben, dan je eerst dacht!"
"Mooi om te zien dat een kantonrechter ook maar een mens is en thuis ook als deurmat wordt gebruikt."
"Leerzaam! Geeft vertrouwen voor een gelijkwaardiger relatie. Kantonrechter is ook afhankelijk van mij en mijn informatie. Snap nu waarom er zo gekeken wordt of ik wel stevig genoeg in mijn schoenen sta."
Prijs InCompany v.a.*

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​