Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 1979,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers, exclusief eventuele inzet van acteur en exclusief reis- en verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

 • Door eigen casuïstiek te koppelen aan de theorie, wordt het geleerde direct bruikbaar in de eigen praktijk
 • Ruimte voor het uitwisselen van ervaringen
 • Interactieve werkvormen en daardoor voor elke leerstijl goed te volgen
"Nu kan ik het gedrag van een aantal klanten een stuk beter plaatsen."
"Je gaat eerst aan jezelf twijfelen, nu weet ik dat dat een signaal is."
"Extra leefgeld vragen omdat het steeds kwijt is, is dus gewoon een leugen!"

Omgaan met cliënten met dementie

389,00

(10% korting voor NBBI-leden op open inschrijvingen –
voer kortingscode NBBI in bij het winkelmandje)

Docent

Klaartje van Ham
Omgaan met cliënten met dementie

Vorm

Open inschrijving

Tijd

09:00

17:00

Deelnemers

Maximaal 12

PE

Horus: 4 punten
NBBI: 8 studie-uren
Wissen
Loading...

Nu de gemiddelde mens steeds ouder wordt, doen zich ook vaker ouderdomsziekten voor, zoals diverse varianten van dementie. Mensen wonen langer zelfstandig en er is niet altijd sprake van een stevig sociaal vangnet. Hierdoor komen ook bewindvoerders e.a. vaker in aanraking met dementerenden.

Mensen met (beginnende) dementie zijn ware meesters in het verbloemen van hun problemen, vaak zonder dat zij zich dat realiseren. Weten hoe je zulk gedrag kunt herkennen en interpreteren, kan maken dat problemen sneller zichtbaar en daarmee ook sneller opgelost worden.

Dat vraagt specifieke inzichten in het ziekteproces van dementie. Met deze cursus vergroten deelnemers hun kennis en wisselen ervaringen uit. Aan de hand van best-practices worden concrete handreikingen gegeven voor de praktijk. Ook wordt kort stil gestaan bij de wet- en regelgeving rondom wilsbekwaamheid en dementie.

Doel van de training:
Deelnemers uitrusten met specifieke kennis over dementie en de uitdagingen van dit ziektebeeld. Handvaten bieden voor de begeleiding van en samenwerking met dementerende cliënten en hun naasten.

Resultaat:
Door het volgen van de cursus zijn deelnemers in staat om effectievere begeleiding te bieden aan cliënten met dementie. Zij weten waar zij terecht kunnen voor verdere kennis en informatie rondom dit ziektebeeld. Deelnemers zijn na de cursus beter toegerust om cliënten met dementie tegemoet te treden. Dit zal leiden tot een beter resultaat in de begeleiding en grotere klanttevredenheid.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Ontstaan van de verschillende soorten dementie
 • Dementieel beeld herkennen
 • Inzicht krijgen in het gedrag behorend bij dementie
 • Handvaten voor effectieve begeleiding van cliënten met dementie
 • Omgang met naasten en begeleiders
 • Valkuilen van dementie bij een bewinddossier met o.a. aandacht voor schulden en wet- en regelgeving
 • Eigen casuïstiek

Doordat we werken met een kleine groep, kunnen voorbeelden uit de eigen praktijk direct worden behandeld en is de cursus op een persoonlijke situatie toegespitst.

** Meer trainingen in deze serie:
Omgaan met cliënten met een psychische stoornis (door Amanda Kruit)
Omgaan met cliënten met een verslaving (door Amanda Kruit)
Omgaan met cliënten met een LVB (door Renate van den Broek)

Over de docent

Amanda Kruit heeft ervaring in het begeleiden van mensen met dementie, als professional en als mantelzorger. Zij is daardoor goed bekend met de uitdagingen die het begeleiden van een dementerend mens met zich meebrengt. Ook kan zij handreikingen bieden vanuit haar kennis en ervaring voor het omgaan met mantelzorgers en naastbetrokkenen.

Omgaan met cliënten met dementie

389,00

(10% korting voor NBBI-leden op open inschrijvingen –
voer kortingscode NBBI in bij het winkelmandje)

Docent

Klaartje van Ham
Omgaan met cliënten met dementie

Vorm

Open inschrijving

Tijd

09:00
17:00

Deelnemers

Maximaal 12

PE

Horus: 4 punten
NBBI: 8 studie-uren
Wissen
Loading...
Loading...

Nu de gemiddelde mens steeds ouder wordt, doen zich ook vaker ouderdomsziekten voor, zoals diverse varianten van dementie. Mensen wonen langer zelfstandig en er is niet altijd sprake van een stevig sociaal vangnet. Hierdoor komen ook bewindvoerders e.a. vaker in aanraking met dementerenden.

Mensen met (beginnende) dementie zijn ware meesters in het verbloemen van hun problemen, vaak zonder dat zij zich dat realiseren. Weten hoe je zulk gedrag kunt herkennen en interpreteren, kan maken dat problemen sneller zichtbaar en daarmee ook sneller opgelost worden.

Dat vraagt specifieke inzichten in het ziekteproces van dementie. Met deze cursus vergroten deelnemers hun kennis en wisselen ervaringen uit. Aan de hand van best-practices worden concrete handreikingen gegeven voor de praktijk. Ook wordt kort stil gestaan bij de wet- en regelgeving rondom wilsbekwaamheid en dementie.

Doel van de training:
Deelnemers uitrusten met specifieke kennis over dementie en de uitdagingen van dit ziektebeeld. Handvaten bieden voor de begeleiding van en samenwerking met dementerende cliënten en hun naasten.

Resultaat:
Door het volgen van de cursus zijn deelnemers in staat om effectievere begeleiding te bieden aan cliënten met dementie. Zij weten waar zij terecht kunnen voor verdere kennis en informatie rondom dit ziektebeeld. Deelnemers zijn na de cursus beter toegerust om cliënten met dementie tegemoet te treden. Dit zal leiden tot een beter resultaat in de begeleiding en grotere klanttevredenheid.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Ontstaan van de verschillende soorten dementie
 • Dementieel beeld herkennen
 • Inzicht krijgen in het gedrag behorend bij dementie
 • Handvaten voor effectieve begeleiding van cliënten met dementie
 • Omgang met naasten en begeleiders
 • Valkuilen van dementie bij een bewinddossier met o.a. aandacht voor schulden en wet- en regelgeving
 • Eigen casuïstiek

Doordat we werken met een kleine groep, kunnen voorbeelden uit de eigen praktijk direct worden behandeld en is de cursus op een persoonlijke situatie toegespitst.

** Meer trainingen in deze serie:
Omgaan met cliënten met een psychische stoornis (door Amanda Kruit)
Omgaan met cliënten met een verslaving (door Amanda Kruit)
Omgaan met cliënten met een LVB (door Renate van den Broek)

Over de docent

Amanda Kruit heeft ervaring in het begeleiden van mensen met dementie, als professional en als mantelzorger. Zij is daardoor goed bekend met de uitdagingen die het begeleiden van een dementerend mens met zich meebrengt. Ook kan zij handreikingen bieden vanuit haar kennis en ervaring voor het omgaan met mantelzorgers en naastbetrokkenen.

"Nu kan ik het gedrag van een aantal klanten een stuk beter plaatsen."
"Je gaat eerst aan jezelf twijfelen, nu weet ik dat dat een signaal is."
"Extra leefgeld vragen omdat het steeds kwijt is, is dus gewoon een leugen!"
Prijs InCompany v.a.*
€ 1979,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​