Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 2149,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers, exclusief eventuele inzet van acteur / gastspreker en exclusief reis- en verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

 • De cursus is opgebouwd vanuit eigen casussen
 • Toegespitst op de specifieke uitdagingen die bewindvoerders ervaren
 • Mensgericht binnen de kaders van het bewind
"Nu kan ik het gedrag van een aantal klanten een stuk beter plaatsen."
"Het draait om vetrouwen. Niet om geld. Dat is duidelijk."
"Durven keuzes te maken. In het belang van de cliënt."

Dementie: praktische handvaten voor bewindvoerders

389,00

(10% korting voor NBBI– en Horus-leden op open inschrijvingen – voer bij afrekenen kortingscode NH10 in)

Docent

Klaartje van Ham
Klaartje van Ham

Vorm

Open inschrijving

Tijd

09:00

17:00

Deelnemers

Maximaal 12

PE

Horus: 8 punten
NBBI: 8 studie-uren
Wissen
Loading...

Naar schatting leven er in Nederland 290.000 mensen met een vorm van dementie. De verwachting is dat, door de vergrijzing, dit aantal flink gaat stijgen de komende jaren. Met het verkleinen van het aantal gezinsleden, gezinsleden die verder uit elkaar wonen, de individualisering en de veranderingen in de zorg, zien we ook een toename van deze doelgroep binnen het beschermingsbewind.

Dementie is niet één ziekte, maar een verzamelnaam voor ruim vijftig verschillende hersenaandoeningen, waarbij mensen in toenemende mate hun cognitieve vaardigheden verliezen. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld geheugenproblemen (vergeetachtigheid), veranderingen in gedrag of het niet meer goed kunnen uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals geld pinnen. Iemand met dementie heeft daardoor steeds meer zorg en ondersteuning nodig.

Dementie is een progressieve ziekte. Hoe anticipeer jij hier als bewindvoerder op? Hoe benader je iemand met dementie? Hoe wijzigt jouw dienstverlening in de verschillende stadia van dementie? Wat heeft een cliënt in elk stadium nodig? En hoe geef jij de cliënt het gevoel dat hij beschermd wordt in plaats van dat hem de regie wordt afgenomen?

Geleid door casuïstiek staan we tevens uitgebreid stil bij praktische zaken en de keuzes die jij als bewindvoerder hebt te maken. Wat als er ontruimd en verhuisd moet worden? Wat als er een koophuis is? Waar moet jij aan denken als er een WLZ wordt aangevraagd? Wat is het verschil tussen wonen met een ZIN of een PGB? Wat doet het CAK en wat is het verschil tussen een VPT, een MPT, of zorg in een instelling? Wat als er nu nog een auto is?

In deze cursus krijg je vanuit een mensgerichte benadering praktische handvaten voor het bewind over cliënten met dementie.

Doel van de training:
Het delen van best practices als het gaat om de benadering van cliënten met dementie. Praktische handvaten bieden aan bewindvoerders voor de begeleiding van cliënten met dementie, in de verschillende stadia van deze progressieve ziekte.

Resultaat:
De cursus geeft deelnemers het zelfvertrouwen om effectieve, mensgerichte begeleiding te bieden aan cliënten met dementie. Deelnemers weten, in elk stadium van de ziekte, wat de specifieke aandachtspunten zijn voor het bewind. Dit zal leiden tot een beter resultaat in de begeleiding en grotere klanttevredenheid.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Dementie: wat is het?
 • Inzicht krijgen in het gedrag behorend bij dementie
 • Intake bewind: do’s en don’ts
 • Inrichting bankzaken (wel of niet zelf pinnen, pincode, kwijtraken geld)
 • Begeleiding van de cliënt in de verschillende stadia van dementie
 • Contact met familie, mantelzorger, mentor, coördinator zorg, casemanager
 • Wat als er schulden (zijn) ontstaan?
 • De woonsituatie (van zelfstandig tot opname verpleeghuis, wonen, verhuizen, ontruimen)
 • Wonen en zorg: WLZ, ZIN vs PGB, CAK, VPT en MPT
 • Het einde in zicht …

Doordat we werken met een kleine groep, kunnen voorbeelden uit de eigen praktijk direct worden behandeld en is de cursus op een persoonlijke situatie toegespitst.

** Meer trainingen in deze serie:

Omgaan met cliënten met autisme (door Han Dijkslag)
Omgaan met cliënten met een psychische stoornis (door Olli Malinowski)
Omgaan met cliënten met een verslaving (door Amanda Kruit)
Omgaan met cliënten met een LVB (door Renate van den Broek)

Over de docent

Klaartje van Ham – de Ruijter is gewend met een grote diversiteit aan problematiek te werken. Haar werkwijze kenmerkt zich door een luisterend oor en heldere taal.
Bevlogen en betrokken beheert Klaartje de goederen van haar cliënten. Mensen die vanwege een ziekte of een beperking niet (meer) zelfstandig in staat zijn dit zelf te doen. Daarnaast helpt ze een klein aantal mensen om – de schaamte voorbij – de draad weer op te pakken, te werken naar een schuldenvrij bestaan en om te gaan met opgebouwde kwetsuren uit het verleden.

Met Mentum Bewindvoering heeft Klaartje zich, zeer bewust, vanaf het begin gericht op mensen met een verstandelijke beperking, hersenletsel en dementie. Met vele cliënten heeft zij reeds de diverse fasen van de dementie doorlopen en, als bewindvoerder en als mens, heel veel van hen mogen leren. Deze kennis wil Klaartje graag met medebewindvoerders delen.

Dementie: praktische handvaten voor bewindvoerders

389,00

(10% korting voor NBBI– en Horus-leden op open inschrijvingen – voer bij afrekenen kortingscode NH10 in)

Docent

Klaartje van Ham
Klaartje van Ham

Vorm

Open inschrijving

Tijd

09:00
17:00

Deelnemers

Maximaal 12

PE

Horus: 8 punten
NBBI: 8 studie-uren
Wissen
Loading...
Loading...

Naar schatting leven er in Nederland 290.000 mensen met een vorm van dementie. De verwachting is dat, door de vergrijzing, dit aantal flink gaat stijgen de komende jaren. Met het verkleinen van het aantal gezinsleden, gezinsleden die verder uit elkaar wonen, de individualisering en de veranderingen in de zorg, zien we ook een toename van deze doelgroep binnen het beschermingsbewind.

Dementie is niet één ziekte, maar een verzamelnaam voor ruim vijftig verschillende hersenaandoeningen, waarbij mensen in toenemende mate hun cognitieve vaardigheden verliezen. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld geheugenproblemen (vergeetachtigheid), veranderingen in gedrag of het niet meer goed kunnen uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals geld pinnen. Iemand met dementie heeft daardoor steeds meer zorg en ondersteuning nodig.

Dementie is een progressieve ziekte. Hoe anticipeer jij hier als bewindvoerder op? Hoe benader je iemand met dementie? Hoe wijzigt jouw dienstverlening in de verschillende stadia van dementie? Wat heeft een cliënt in elk stadium nodig? En hoe geef jij de cliënt het gevoel dat hij beschermd wordt in plaats van dat hem de regie wordt afgenomen?

Geleid door casuïstiek staan we tevens uitgebreid stil bij praktische zaken en de keuzes die jij als bewindvoerder hebt te maken. Wat als er ontruimd en verhuisd moet worden? Wat als er een koophuis is? Waar moet jij aan denken als er een WLZ wordt aangevraagd? Wat is het verschil tussen wonen met een ZIN of een PGB? Wat doet het CAK en wat is het verschil tussen een VPT, een MPT, of zorg in een instelling? Wat als er nu nog een auto is?

In deze cursus krijg je vanuit een mensgerichte benadering praktische handvaten voor het bewind over cliënten met dementie.

Doel van de training:
Het delen van best practices als het gaat om de benadering van cliënten met dementie. Praktische handvaten bieden aan bewindvoerders voor de begeleiding van cliënten met dementie, in de verschillende stadia van deze progressieve ziekte.

Resultaat:
De cursus geeft deelnemers het zelfvertrouwen om effectieve, mensgerichte begeleiding te bieden aan cliënten met dementie. Deelnemers weten, in elk stadium van de ziekte, wat de specifieke aandachtspunten zijn voor het bewind. Dit zal leiden tot een beter resultaat in de begeleiding en grotere klanttevredenheid.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Dementie: wat is het?
 • Inzicht krijgen in het gedrag behorend bij dementie
 • Intake bewind: do’s en don’ts
 • Inrichting bankzaken (wel of niet zelf pinnen, pincode, kwijtraken geld)
 • Begeleiding van de cliënt in de verschillende stadia van dementie
 • Contact met familie, mantelzorger, mentor, coördinator zorg, casemanager
 • Wat als er schulden (zijn) ontstaan?
 • De woonsituatie (van zelfstandig tot opname verpleeghuis, wonen, verhuizen, ontruimen)
 • Wonen en zorg: WLZ, ZIN vs PGB, CAK, VPT en MPT
 • Het einde in zicht …

Doordat we werken met een kleine groep, kunnen voorbeelden uit de eigen praktijk direct worden behandeld en is de cursus op een persoonlijke situatie toegespitst.

** Meer trainingen in deze serie:

Omgaan met cliënten met autisme (door Han Dijkslag)
Omgaan met cliënten met een psychische stoornis (door Olli Malinowski)
Omgaan met cliënten met een verslaving (door Amanda Kruit)
Omgaan met cliënten met een LVB (door Renate van den Broek)

Over de docent

Klaartje van Ham – de Ruijter is gewend met een grote diversiteit aan problematiek te werken. Haar werkwijze kenmerkt zich door een luisterend oor en heldere taal.
Bevlogen en betrokken beheert Klaartje de goederen van haar cliënten. Mensen die vanwege een ziekte of een beperking niet (meer) zelfstandig in staat zijn dit zelf te doen. Daarnaast helpt ze een klein aantal mensen om – de schaamte voorbij – de draad weer op te pakken, te werken naar een schuldenvrij bestaan en om te gaan met opgebouwde kwetsuren uit het verleden.

Met Mentum Bewindvoering heeft Klaartje zich, zeer bewust, vanaf het begin gericht op mensen met een verstandelijke beperking, hersenletsel en dementie. Met vele cliënten heeft zij reeds de diverse fasen van de dementie doorlopen en, als bewindvoerder en als mens, heel veel van hen mogen leren. Deze kennis wil Klaartje graag met medebewindvoerders delen.

"Nu kan ik het gedrag van een aantal klanten een stuk beter plaatsen."
"Het draait om vetrouwen. Niet om geld. Dat is duidelijk."
"Durven keuzes te maken. In het belang van de cliënt."
Prijs InCompany v.a.*
€ 2149,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers, exclusief eventuele inzet van acteur / gastspreker en exclusief reis- en verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​