Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 1879,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- en verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

 • Leren door herkennen en ervaren
 • Interactieve werkvormen 
 • Door eigen casuïstiek te koppelen aan de theorie en hiermee aan de slag te gaan, pas je het geleerde direct toe op je eigen dossiers.
"Eigenlijk hebben wij geen LVB'ers hoor." (voor de training)
"Wij hebben meerdere LVB'ers onder onze cliënten!!" (na de training)
"Nu snap ik eindelijk waarom mijn cliënt altijd 'ja' zegt, maar 'nee' doet!"

Omgaan met cliënten met een LVB

379,00

(10% korting voor NBBI-leden –
voer kortingscode NBBI in bij winkelmandje)

Docent

Renate van den Broek
Renate van den Broek

Vorm

Open inschrijving

Tijd

09:00

17:00

Deelnemers

Maximaal 12

PE

Horus: 6 punten
NBPB: 8 studie-uren
NBBI: 8 studie-uren
Wissen
Loading...

Veel cliënten van bewindvoerders hebben een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Soms is dat vooraf bekend, soms ontdek je het pas tijdens het contact. Het gedrag van deze cliënten valt op, is afwijkend. Het gedrag lijkt soms onverklaarbaar en werkt ook vaak contraproductief. De communicatie met deze LVB cliënten verloopt vaak moeizaam. Dan heb je alles zo goed uitgelegd en toch worden die formulieren niet aangeleverd. En nadat je cliënt al eerder in de problemen is gekomen door abonnementen voor mobiele telefoons, heeft deze cliënt nu toch weer een abonnement afgesloten. Daar had je toch heel duidelijke afspraken over gemaakt? En waarom belt ie bijna elke dag?

Een LVB is een onzichtbare beperking die levenslang blijft en op veel gebieden speelt. Het is een verstandelijke beperking, ook wel Langzaam Verwerkend Brein genoemd. Maar daarnaast zijn er ook beperkingen op sociaal-emotioneel vlak. En beide beperkingen hebben invloed op het aanpassingsvermogen in het dagelijks leven.

Meer inzicht in de kenmerken van een LVB kan helpen het gedrag van de cliënten beter te begrijpen en daardoor effectiever met ze om te gaan. Ook kan een aantal basale tips de communicatie makkelijker maken. Het zijn geen ingewikkelde tips en trics, het consequent toepassen ervan vraagt wel enig doorzettingsvermogen. Uiteindelijk kun je daardoor beter aansluiten bij je cliënt, ontstaat er een betere werkrelatie en kun je hierdoor effectiever samenwerken.

Doel van de training:

Het verder ontwikkelen van inzicht en vaardigheden om cliënten met een LVB respectvol en probleemloos te begeleiden op een manier die goed is voor cliënt én bewindvoerder.

Dit houdt in dat:

 • de bewindvoerder meer kennis heeft over de kenmerken van LVB en hierdoor zijn gedrag beter kan afstemmen op de cliënt;
 • de bewindvoerder met behulp van een aantal eenvoudige communicatietools een heldere en effectievere communicatie voert met de cliënt met LVB;
 • de cliënt met LVB een betere werkrelatie ervaart met de bewindvoerder, hetgeen zal doorwerken in al hun contactmomenten.

Resultaat:
Na de training heeft de deelnemer inzicht in de achterliggende kenmerken van LVB die het gedrag van een cliënt kunnen verklaren. Hierdoor kan de deelnemer, mede dankzij de communicatietools, een effectievere werkrelatie met deze cliënt aangaan. Het begin van het ontwikkelen van vaardigheden heeft een boost gehad, het vervolg wordt bereikt door ervaren en veel doen.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod

 • Kenmerken LVB :
  • IQ grenzen en ontwikkelingsleeftijd, aantal LVB-ers in Nederland
  • Disharmonisch profiel: verschil cognitief niveau en sociaal-emotioneel niveau
  • Levensbreed en levenslang
  • Ook aandacht voor positieve kwaliteiten
  • Cognitief gebied (moeite met / gefocust op): hier en nu, concreet, werkgeheugen, situationeel, oorzaak en gevolg, generaliseren, plannen en organiseren, reflecteren
  • Sociaal-emotioneel gebied (moeite met / gefocust op): adaptieve vaardigheden, verplaatsen in de ander, impulscontrole, beïnvloedbaar, eigen aandeel zien,
  • Sociaal wenselijk gedrag
 • Overvraging
 • Verslaving en strafbaar gedrag (indien van toepassing)
 • Tips voor efficiëntere communicatie

De theorie wordt altijd gecombineerd met ervaren / herkennen. Daarna volgen tips ‘hoe hier mee om te gaan’. Gevolgd door onderzoekend ontdekken / toepassen in een rollenspel, een stellingen- / discussiespel, etc.

Over de docent

Renate van den Broek werkt al meer dan 10 jaar in trainingen over LVB. Bij trainingen van Renate leer je door zelf te ervaren, mee te maken en uit te proberen. Gemengd met theorie en veel voorbeelden uit de praktijk.

Naast trainer is Renate ook trainingsacteur. In deze training zal Renate een aantal heel uiteenlopende LVB-cliënten uitspelen. Dit zal niet alleen tot herkenning leiden, maar ook de drempel verlagen om zelf een gesprek te voeren met één van deze LVB-cliënten. In de loop van de training heb je die immers al leren kennen.

Omgaan met cliënten met een LVB

379,00

(10% korting voor NBBI-leden –
voer kortingscode NBBI in bij winkelmandje)

Docent

Renate van den Broek
Renate van den Broek

Vorm

Open inschrijving

Tijd

09:00
17:00

Deelnemers

Maximaal 12

PE

Horus: 6 punten
NBPB: 8 studie-uren
NBBI: 8 studie-uren
Wissen
Loading...
Loading...

Veel cliënten van bewindvoerders hebben een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Soms is dat vooraf bekend, soms ontdek je het pas tijdens het contact. Het gedrag van deze cliënten valt op, is afwijkend. Het gedrag lijkt soms onverklaarbaar en werkt ook vaak contraproductief. De communicatie met deze LVB cliënten verloopt vaak moeizaam. Dan heb je alles zo goed uitgelegd en toch worden die formulieren niet aangeleverd. En nadat je cliënt al eerder in de problemen is gekomen door abonnementen voor mobiele telefoons, heeft deze cliënt nu toch weer een abonnement afgesloten. Daar had je toch heel duidelijke afspraken over gemaakt? En waarom belt ie bijna elke dag?

Een LVB is een onzichtbare beperking die levenslang blijft en op veel gebieden speelt. Het is een verstandelijke beperking, ook wel Langzaam Verwerkend Brein genoemd. Maar daarnaast zijn er ook beperkingen op sociaal-emotioneel vlak. En beide beperkingen hebben invloed op het aanpassingsvermogen in het dagelijks leven.

Meer inzicht in de kenmerken van een LVB kan helpen het gedrag van de cliënten beter te begrijpen en daardoor effectiever met ze om te gaan. Ook kan een aantal basale tips de communicatie makkelijker maken. Het zijn geen ingewikkelde tips en trics, het consequent toepassen ervan vraagt wel enig doorzettingsvermogen. Uiteindelijk kun je daardoor beter aansluiten bij je cliënt, ontstaat er een betere werkrelatie en kun je hierdoor effectiever samenwerken.

Doel van de training:

Het verder ontwikkelen van inzicht en vaardigheden om cliënten met een LVB respectvol en probleemloos te begeleiden op een manier die goed is voor cliënt én bewindvoerder.

Dit houdt in dat:

 • de bewindvoerder meer kennis heeft over de kenmerken van LVB en hierdoor zijn gedrag beter kan afstemmen op de cliënt;
 • de bewindvoerder met behulp van een aantal eenvoudige communicatietools een heldere en effectievere communicatie voert met de cliënt met LVB;
 • de cliënt met LVB een betere werkrelatie ervaart met de bewindvoerder, hetgeen zal doorwerken in al hun contactmomenten.

Resultaat:
Na de training heeft de deelnemer inzicht in de achterliggende kenmerken van LVB die het gedrag van een cliënt kunnen verklaren. Hierdoor kan de deelnemer, mede dankzij de communicatietools, een effectievere werkrelatie met deze cliënt aangaan. Het begin van het ontwikkelen van vaardigheden heeft een boost gehad, het vervolg wordt bereikt door ervaren en veel doen.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod

 • Kenmerken LVB :
  • IQ grenzen en ontwikkelingsleeftijd, aantal LVB-ers in Nederland
  • Disharmonisch profiel: verschil cognitief niveau en sociaal-emotioneel niveau
  • Levensbreed en levenslang
  • Ook aandacht voor positieve kwaliteiten
  • Cognitief gebied (moeite met / gefocust op): hier en nu, concreet, werkgeheugen, situationeel, oorzaak en gevolg, generaliseren, plannen en organiseren, reflecteren
  • Sociaal-emotioneel gebied (moeite met / gefocust op): adaptieve vaardigheden, verplaatsen in de ander, impulscontrole, beïnvloedbaar, eigen aandeel zien,
  • Sociaal wenselijk gedrag
 • Overvraging
 • Verslaving en strafbaar gedrag (indien van toepassing)
 • Tips voor efficiëntere communicatie

De theorie wordt altijd gecombineerd met ervaren / herkennen. Daarna volgen tips ‘hoe hier mee om te gaan’. Gevolgd door onderzoekend ontdekken / toepassen in een rollenspel, een stellingen- / discussiespel, etc.

Over de docent

Renate van den Broek werkt al meer dan 10 jaar in trainingen over LVB. Bij trainingen van Renate leer je door zelf te ervaren, mee te maken en uit te proberen. Gemengd met theorie en veel voorbeelden uit de praktijk.

Naast trainer is Renate ook trainingsacteur. In deze training zal Renate een aantal heel uiteenlopende LVB-cliënten uitspelen. Dit zal niet alleen tot herkenning leiden, maar ook de drempel verlagen om zelf een gesprek te voeren met één van deze LVB-cliënten. In de loop van de training heb je die immers al leren kennen.

"Eigenlijk hebben wij geen LVB'ers hoor." (voor de training)
"Wij hebben meerdere LVB'ers onder onze cliënten!!" (na de training)
"Nu snap ik eindelijk waarom mijn cliënt altijd 'ja' zegt, maar 'nee' doet!"
Prijs InCompany v.a.*
€ 1879,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​