Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 2149,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers, exclusief eventuele inzet van acteur / gastspreker en exclusief reis- en verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

Bij deze training ontvang je de GRATIS* E-LEARNING “ROOS VAN LEARY” (2 studie-uren / 2 punten Horus) (*alleen geldig bij individuele open inschrijving)

 • Leren door herkennen en ervaren
 • Interactieve werkvormen 
 • Direct toepasbaar op je eigen dossiers
"Eigenlijk hebben wij geen LVB'ers hoor." (voor de training)
"Wij hebben meerdere LVB'ers onder onze cliënten!!" (na de training)
"Nu snap ik eindelijk waarom mijn cliënt altijd 'ja' zegt, maar 'nee' doet!"

Omgaan met cliënten met een LVB

389,00

(10% korting voor NBBI– en Horus-leden op open inschrijvingen – voer bij afrekenen kortingscode NH10 in)

Docent

Renate van den Broek
Renate van den Broek

Vorm

Open inschrijving

Tijd

09:00

17:00

Deelnemers

Maximaal 12

PE

Horus: 8 punten (6 pt. training + 2 pt. e-learning)
NBBI: 8 studie-uren
Kiwa: 10 punten (8 pt. training + 2 pt. e-learning)
Bureau Wsnp: 9 punten (7 pt. training + 2 pt. e-learning)
Wissen
Loading...

Waarom verloopt de communicatie met sommige cliënten toch zo moeizaam? En hoezo worden afspraken alweer niet nageleefd? Wat zorgt er toch voor dat hij bijna elke dag weer belt?

Veel cliënten van bewindvoerders hebben een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Soms is dat vooraf bekend, soms ontdek je het pas tijdens het contact. Het gedrag van deze cliënten valt op, is afwijkend. Het gedrag lijkt soms onverklaarbaar en werkt ook vaak contraproductief. Het contact met deze LVB-cliënten verloopt vaak stroef. Duidelijke afspraken worden niet nageleefd. Dan heb je alles zo goed uitgelegd en worden toch die formulieren niet aangeleverd. Of je cliënt sluit toch weer een telefoonabonnement af, ondanks eerdere problemen die hierdoor al zijn ontstaan. En dan die telefoontjes elke dag.

Een LVB is een onzichtbare beperking die levenslang blijft en op veel gebieden speelt. Het is een verstandelijke beperking en wordt ook wel Langzaam Verwerkend Brein genoemd. Daarnaast zijn er ook beperkingen op sociaal-emotioneel vlak. Beide beperkingen hebben invloed op het aanpassingsvermogen in het dagelijks leven.

Meer inzicht in de kenmerken van een LVB kan helpen het gedrag van de cliënten beter te begrijpen. Daardoor leer je effectiever met ze om te gaan. Ook kan een aantal basale tips de communicatie makkelijker maken. Het zijn geen ingewikkelde tips en trics. Het consequent toepassen ervan vraagt wel enig doorzettingsvermogen. Uiteindelijk vind je daardoor betere aansluiting bij je cliënt, ontstaat er een fijnere werkrelatie en kun je effectiever samenwerken.

Doel van de training:

Het verder ontwikkelen van inzicht en vaardigheden om cliënten met een LVB respectvol en probleemloos te begeleiden. Dit alles op een manier die goed is voor cliënt én bewindvoerder.

Dit houdt in dat:

 • de bewindvoerder meer kennis heeft over de kenmerken van LVB en hierdoor zijn eigen gedrag beter kan afstemmen op de cliënt;
 • de bewindvoerder met behulp van een aantal eenvoudige communicatietools heldere en effectievere gesprekken heeft met de cliënt met LVB;
 • de cliënt met LVB een betere werkrelatie ervaart met de bewindvoerder. Dit zal doorwerken in al hun contactmomenten.

Resultaat:
Na de training heeft de deelnemer inzicht in de achterliggende kenmerken van LVB, die het gedrag van een cliënt kunnen verklaren. Mede dankzij de communicatietools krijgt de deelnemer een effectievere werkrelatie met cliënten. De deelnemer krijgt een boost voor het ontwikkelen van vaardigheden. Bovendien neemt de deelnemer na afloop tools mee om het vervolg, door ervaren en veel doen, zelf door te zetten.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kenmerken LVB :
  • IQ-grenzen en ontwikkelingsleeftijd. Aantal LVB-ers in Nederland
  • Disharmonisch profiel: verschil cognitief niveau en sociaal-emotioneel niveau
  • Levensbreed en levenslang
  • Positieve kwaliteiten
  • Cognitief gebied (moeite met / gefocust op): hier en nu, concreet, werkgeheugen, situationeel, oorzaak en gevolg, generaliseren, plannen en organiseren, reflecteren
  • Sociaal-emotioneel gebied (moeite met / gefocust op): adaptieve vaardigheden, verplaatsen in de ander, impulscontrole, beïnvloedbaar, eigen aandeel zien
  • Sociaal wenselijk gedrag
 • Overvraging
 • Verslaving en strafbaar gedrag (indien van toepassing)
 • Tips voor efficiëntere communicatie

De theorie wordt altijd gecombineerd met ervaren / herkennen. Daarna volgen tips ‘hoe hier mee om te gaan’. Gevolgd door onderzoekend ontdekken / toepassen in een rollenspel, een stellingen- / discussiespel, etc.

Nu met GRATIS e-learning “Roos van Leary” (*alleen geldig bij individuele open inschrijving)
Bij deze training ontvang je de gratis e-learning “Roos van Leary” (2 studie-uren / 2 punten Horus). Het communicatiemodel “Roos van Leary” geeft inzicht in hoe gedrag werkt. Bovendien laat dit model zien dat gedrag te voorspellen en daarom dus ook te beïnvloeden is.
Ongeveer 2 weken voor aanvang van de training ontvang je de link naar de gratis e-learning.

** Meer trainingen in deze serie:

Omgaan met cliënten met autisme (door Han Dijkslag)
Omgaan met cliënten met een psychische stoornis (door Olli Malinowski)
Omgaan met cliënten met een verslaving (door Amanda Kruit)
Dementie: praktische handvaten voor bewindvoerders (door Klaartje van Ham)

Over de docent

Renate van den Broek werkt al meer dan 10 jaar in trainingen over LVB. Bij trainingen van Renate leer je door zelf te ervaren, mee te maken en uit te proberen. Gemengd met theorie en veel voorbeelden uit de praktijk.

Naast trainer is Renate ook trainingsacteur. In deze training zal Renate een aantal heel uiteenlopende LVB-cliënten uitspelen. Dit zal niet alleen tot herkenning leiden, maar ook de drempel verlagen om zelf een gesprek te voeren met één van deze LVB-cliënten. In de loop van de training heb je die immers al leren kennen.

Omgaan met cliënten met een LVB

389,00

(10% korting voor NBBI– en Horus-leden op open inschrijvingen – voer bij afrekenen kortingscode NH10 in)

Docent

Renate van den Broek
Renate van den Broek

Vorm

Open inschrijving

Tijd

09:00
17:00

Deelnemers

Maximaal 12

PE

Horus: 8 punten (6 pt. training + 2 pt. e-learning)
NBBI: 8 studie-uren
Kiwa: 10 punten (8 pt. training + 2 pt. e-learning)
Bureau Wsnp: 9 punten (7 pt. training + 2 pt. e-learning)
Wissen
Loading...
Loading...

Waarom verloopt de communicatie met sommige cliënten toch zo moeizaam? En hoezo worden afspraken alweer niet nageleefd? Wat zorgt er toch voor dat hij bijna elke dag weer belt?

Veel cliënten van bewindvoerders hebben een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Soms is dat vooraf bekend, soms ontdek je het pas tijdens het contact. Het gedrag van deze cliënten valt op, is afwijkend. Het gedrag lijkt soms onverklaarbaar en werkt ook vaak contraproductief. Het contact met deze LVB-cliënten verloopt vaak stroef. Duidelijke afspraken worden niet nageleefd. Dan heb je alles zo goed uitgelegd en worden toch die formulieren niet aangeleverd. Of je cliënt sluit toch weer een telefoonabonnement af, ondanks eerdere problemen die hierdoor al zijn ontstaan. En dan die telefoontjes elke dag.

Een LVB is een onzichtbare beperking die levenslang blijft en op veel gebieden speelt. Het is een verstandelijke beperking en wordt ook wel Langzaam Verwerkend Brein genoemd. Daarnaast zijn er ook beperkingen op sociaal-emotioneel vlak. Beide beperkingen hebben invloed op het aanpassingsvermogen in het dagelijks leven.

Meer inzicht in de kenmerken van een LVB kan helpen het gedrag van de cliënten beter te begrijpen. Daardoor leer je effectiever met ze om te gaan. Ook kan een aantal basale tips de communicatie makkelijker maken. Het zijn geen ingewikkelde tips en trics. Het consequent toepassen ervan vraagt wel enig doorzettingsvermogen. Uiteindelijk vind je daardoor betere aansluiting bij je cliënt, ontstaat er een fijnere werkrelatie en kun je effectiever samenwerken.

Doel van de training:

Het verder ontwikkelen van inzicht en vaardigheden om cliënten met een LVB respectvol en probleemloos te begeleiden. Dit alles op een manier die goed is voor cliënt én bewindvoerder.

Dit houdt in dat:

 • de bewindvoerder meer kennis heeft over de kenmerken van LVB en hierdoor zijn eigen gedrag beter kan afstemmen op de cliënt;
 • de bewindvoerder met behulp van een aantal eenvoudige communicatietools heldere en effectievere gesprekken heeft met de cliënt met LVB;
 • de cliënt met LVB een betere werkrelatie ervaart met de bewindvoerder. Dit zal doorwerken in al hun contactmomenten.

Resultaat:
Na de training heeft de deelnemer inzicht in de achterliggende kenmerken van LVB, die het gedrag van een cliënt kunnen verklaren. Mede dankzij de communicatietools krijgt de deelnemer een effectievere werkrelatie met cliënten. De deelnemer krijgt een boost voor het ontwikkelen van vaardigheden. Bovendien neemt de deelnemer na afloop tools mee om het vervolg, door ervaren en veel doen, zelf door te zetten.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kenmerken LVB :
  • IQ-grenzen en ontwikkelingsleeftijd. Aantal LVB-ers in Nederland
  • Disharmonisch profiel: verschil cognitief niveau en sociaal-emotioneel niveau
  • Levensbreed en levenslang
  • Positieve kwaliteiten
  • Cognitief gebied (moeite met / gefocust op): hier en nu, concreet, werkgeheugen, situationeel, oorzaak en gevolg, generaliseren, plannen en organiseren, reflecteren
  • Sociaal-emotioneel gebied (moeite met / gefocust op): adaptieve vaardigheden, verplaatsen in de ander, impulscontrole, beïnvloedbaar, eigen aandeel zien
  • Sociaal wenselijk gedrag
 • Overvraging
 • Verslaving en strafbaar gedrag (indien van toepassing)
 • Tips voor efficiëntere communicatie

De theorie wordt altijd gecombineerd met ervaren / herkennen. Daarna volgen tips ‘hoe hier mee om te gaan’. Gevolgd door onderzoekend ontdekken / toepassen in een rollenspel, een stellingen- / discussiespel, etc.

Nu met GRATIS e-learning “Roos van Leary” (*alleen geldig bij individuele open inschrijving)
Bij deze training ontvang je de gratis e-learning “Roos van Leary” (2 studie-uren / 2 punten Horus). Het communicatiemodel “Roos van Leary” geeft inzicht in hoe gedrag werkt. Bovendien laat dit model zien dat gedrag te voorspellen en daarom dus ook te beïnvloeden is.
Ongeveer 2 weken voor aanvang van de training ontvang je de link naar de gratis e-learning.

** Meer trainingen in deze serie:

Omgaan met cliënten met autisme (door Han Dijkslag)
Omgaan met cliënten met een psychische stoornis (door Olli Malinowski)
Omgaan met cliënten met een verslaving (door Amanda Kruit)
Dementie: praktische handvaten voor bewindvoerders (door Klaartje van Ham)

Over de docent

Renate van den Broek werkt al meer dan 10 jaar in trainingen over LVB. Bij trainingen van Renate leer je door zelf te ervaren, mee te maken en uit te proberen. Gemengd met theorie en veel voorbeelden uit de praktijk.

Naast trainer is Renate ook trainingsacteur. In deze training zal Renate een aantal heel uiteenlopende LVB-cliënten uitspelen. Dit zal niet alleen tot herkenning leiden, maar ook de drempel verlagen om zelf een gesprek te voeren met één van deze LVB-cliënten. In de loop van de training heb je die immers al leren kennen.

"Eigenlijk hebben wij geen LVB'ers hoor." (voor de training)
"Wij hebben meerdere LVB'ers onder onze cliënten!!" (na de training)
"Nu snap ik eindelijk waarom mijn cliënt altijd 'ja' zegt, maar 'nee' doet!"
Prijs InCompany v.a.*
€ 2149,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers, exclusief eventuele inzet van acteur / gastspreker en exclusief reis- en verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​