Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 900,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

 • Veel praktijkvoorbeelden
 • Ruimte voor vragen uit de eigen praktijk
 • In één middag een stevige basis om schulden te kunnen regelen
"Veel praktijkvoorbeelden en tijd om in te gaan op individuele vragen" - deelnemer open inschrijving 2018
"Heldere uitleg, laagdrempelig" - deelnemer open inschrijving 2019
"Goede adviezen die we in de praktijk kunnen gebruiken!" - deelnemer open inschrijving 2019

Schuldregelen in de praktijk van de beschermingsbewindvoerder

199,00

Docent

Ciska Bruil
Ciska Bruijl

Vorm

Open inschrijving

Tijd

13:00

17:30

Deelnemers

Maximaal 15

PE

BPBI: 4 punten
NBPB: 4 studie-uren
NBBI: 4 studie-uren
VeWeVe: 4 studie-uren
Loading...

In de wetgeving met betrekking tot beschermingsbewind is opgenomen dat het beschermingsbewind tevens kan worden ingesteld wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden. Maar wanneer is er eigenlijk sprake van problematische schulden? En hoe los je problematische schulden op? Verwijs je je cliënt door naar de gemeentelijke schuldhulpverlening of ga je zelf de schulden oplossen?

Veel cliënten hebben schulden. Als bewindvoerder zul je deze schulden moeten aanpakken. In deze cursus gaan we aan de slag met de voorbereiding van een schuldregeling. We behandelen de oorzaak van schulden en hoe je de schulden in kaart brengt. We gaan in op het schuldregelingsproces en de berekening van de afloscapaciteit. Tot slot staan we stil bij de situatie die ontstaat wanneer een schuldregeling is afgelopen.

Tijdens deze cursus verwerf je kennis over de wetgeving met betrekking tot schulden, we behandelen theorie over schuldregelen en we oefenen met praktijkvoorbeelden.

Doel van de training:
Het bieden van handvatten voor de aanpak van schulden in een bewinddossier.

Resultaat:
Na het volgen van de cursus kan de deelnemer een VTLB-berekening maken. Hij kent het verschil tussen het minnelijk traject en het WSNP-traject en kan beoordelen wanneer hij zelf een regeling kan treffen voor de schulden en wanneer hij moet doorverwijzen. De deelnemer is tevens in staat om de schuldregeling in werking te stellen.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wanneer verwijs je door en wanneer doe je het zelf?
 • Welke voorbereiding vraagt een schuldregeling?
 • Het schuldregelingsproces en de berekening van de afloscapaciteit (VTLB)
 • Welke wettelijke mogelijkheden zijn er in het minnelijke traject?
 • Hoe zit het met de Wsnp?
 • Wat zijn de risico’s en valkuilen bij het schuldregelen?
 • Onderhandelingstechnieken bij het schuldregelen
 • Rechten en plichten als bewindvoerder m.b.t. schuldregelen
 • Wat doe je nadat de schulden zijn geregeld?
Over de docent

Drs. Ciska Bruil is sinds 2008 werkzaam in het vakgebied schuldhulpverlening. Zij heeft alle fasen van het proces schuldhulpverlening bij diverse gemeenten en de kredietbank uitgevoerd. Met de komst van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft zij een boek geschreven om het traject inzichtelijk en begrijpelijk in beeld te brengen. Ciska is schuldhulpverlener in hart en nieren en werkt sinds vijf jaar als casemanager schuldhulpverlening bij de gemeente Hengelo. Sinds 2019 is zij Kiwa-gecertificeerd voor de module schuldhulpverlening II. Meer informatie over Ciska's achtergrond is te vinden op LinkedIn.