Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 1149,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers, exclusief eventuele inzet van acteur / gastspreker en exclusief reis- en verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

 • Veel ruimte voor eigen casuïstiek
 • Gericht op de praktijk van de bewindvoerder
 • Docent spreekt uit eigen ervaring
"Docent met duidelijke praktijkervaring en veel inhoudelijke kennis."
"Veel tijd om casussen uit te wisselen en persoonlijke ervaringen te delen."
"Je komt binnen met weinig kennis en gaat weg met het gevoel dat je je kunt redden"

Verantwoord omgaan met PGB

229,00

(10% korting voor NBBI– en Horus-leden op open inschrijvingen – voer bij afrekenen kortingscode NH10 in)

Docent

Onno Spiers
Onno Spiers

Vorm

Open inschrijving

Tijd

13:00

17:30

Deelnemers

Maximaal 14

PE

Horus: 4 punten
NBBI: 4 studie-uren
Wissen
Loading...

Bewindvoerders, mentoren en curatoren hebben regelmatig te maken met cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB). Een prachtig instrument om een eigen invulling te geven aan zorg op maat. Veel vrijheid en ook veel verantwoordelijkheid.

Het beheren van een PGB stelt eisen aan de budgethouder (de cliënt) en dus ook aan jou, als wettelijk vertegenwoordiger. Een belangrijke voorwaarde voor toekenning van een PGB is dat de aanvrager danwel zijn vertegenwoordiger voldoende bekwaam is om de aan het PGB verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren. Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars besteden hier in keukentafelgesprekken en bewustekeuzegesprekken steeds meer aandacht aan. Als bewindvoerder moet je dus de nodige kennis van zaken hebben!

In deze cursus wordt ingegaan op de actualiteit met betrekking tot het PGB. Hoe verloopt de (aanvraag)procedure van het PGB in de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw? Wat doe je als het CIZ de indicatie afwijst? Wie is er aansprakelijk als er iets misgaat met het PGB? Wat is het trekkingsrecht en wat betekent dit voor de PGB-administratie in een bewinddossier? In hoeverre moet je als bewindvoerder kennis hebben van de zorggerelateerde inhoud van declaraties en contracten?

De theorie rondom het PGB wordt verduidelijkt met voorbeelden uit de praktijk en jurisprudentie. Er is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek, waardoor je de lesstof gelijk kunt toepassen op je eigen dossiers.

Doel van de training:
Het verwerven van kennis omtrent het persoonsgebonden budget. Inzicht krijgen in de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het PGB. Handvatten bieden voor het bijhouden van een overzichtelijke PGB-administratie.

Resultaat:
Na het volgen van de cursus is de deelnemer in staat om zelfstandig een PGB aan te vragen en een efficiënte PGB-administratie te voeren. Hij kan gericht stappen ondernemen om problemen rondom een PGB op te lossen.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat is een PGB?
  Voor wie is het PGB bedoeld? In welke wetten is het PGB geregeld? Zorg in natura of persoonsgebonden budget?
 • Hoe en waar vraag je een PGB aan?
  Gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar? Wat is er nodig voor een aanvraag?
 • Als de CIZ indicatie wordt afgewezen
  Hoe en wanneer maak je bezwaar? Welke mogelijkheden zijn er?
 • Wetgeving en aansprakelijkheid
  Met welke wetten heb je te maken? Wie is er aansprakelijk voor een goede invulling van het PGB? En wat betekent dat in de praktijk?
 • Trekkingsrecht
  Wat is het trekkingsrecht? Wat betekent dit voor je PGB-administratie?
 • Taken en verantwoordelijkheden
  Wat doet een mentor als het gaat om PGB? Wat doet een curator / bewindvoerder? Is een gewaarborgde hulp verplicht en wie kan dit zijn?
 • PGB-administratie
  Hoe zit het met de SVB en DigiD? Hoe ga je om met het verantwoordingsvrije bedrag? Hoe houd je overzicht?

** Meer trainingen van Onno Spiers:
Leergang voor (startende) mentoren

Over de docent

Onno Spiers, woonachtig in het noorden van het land, volgde de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Stenden Hogeschool. In 2007 richtte hij Stichting bewindvoering Care to Coach op. Voor de Stenden Hogeschool, de Noordelijke Hogeschool en Gemeente DDFK verzorgde hij diverse trainingen op het gebied van coaching bij financiële problemen en schulden.
Als mentor en bewindvoerder hebben de taken rondom zorg en PGB zijn speciale interesse en Onno besloot zich hier verder in te specialiseren. Hij wil zijn kennis en ervaring op dit gebied graag delen met collega’s in het werkveld. Inmiddels geeft Onno namens BewindSupport al een aantal jaren met veel enthousiasme training over PGB en over mentorschap.

Verantwoord omgaan met PGB

229,00

(10% korting voor NBBI– en Horus-leden op open inschrijvingen – voer bij afrekenen kortingscode NH10 in)

Docent

Onno Spiers
Onno Spiers

Vorm

Open inschrijving

Tijd

13:00
17:30

Deelnemers

Maximaal 14

PE

Horus: 4 punten
NBBI: 4 studie-uren
Wissen
Loading...
Loading...

Bewindvoerders, mentoren en curatoren hebben regelmatig te maken met cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB). Een prachtig instrument om een eigen invulling te geven aan zorg op maat. Veel vrijheid en ook veel verantwoordelijkheid.

Het beheren van een PGB stelt eisen aan de budgethouder (de cliënt) en dus ook aan jou, als wettelijk vertegenwoordiger. Een belangrijke voorwaarde voor toekenning van een PGB is dat de aanvrager danwel zijn vertegenwoordiger voldoende bekwaam is om de aan het PGB verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren. Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars besteden hier in keukentafelgesprekken en bewustekeuzegesprekken steeds meer aandacht aan. Als bewindvoerder moet je dus de nodige kennis van zaken hebben!

In deze cursus wordt ingegaan op de actualiteit met betrekking tot het PGB. Hoe verloopt de (aanvraag)procedure van het PGB in de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw? Wat doe je als het CIZ de indicatie afwijst? Wie is er aansprakelijk als er iets misgaat met het PGB? Wat is het trekkingsrecht en wat betekent dit voor de PGB-administratie in een bewinddossier? In hoeverre moet je als bewindvoerder kennis hebben van de zorggerelateerde inhoud van declaraties en contracten?

De theorie rondom het PGB wordt verduidelijkt met voorbeelden uit de praktijk en jurisprudentie. Er is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek, waardoor je de lesstof gelijk kunt toepassen op je eigen dossiers.

Doel van de training:
Het verwerven van kennis omtrent het persoonsgebonden budget. Inzicht krijgen in de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het PGB. Handvatten bieden voor het bijhouden van een overzichtelijke PGB-administratie.

Resultaat:
Na het volgen van de cursus is de deelnemer in staat om zelfstandig een PGB aan te vragen en een efficiënte PGB-administratie te voeren. Hij kan gericht stappen ondernemen om problemen rondom een PGB op te lossen.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat is een PGB?
  Voor wie is het PGB bedoeld? In welke wetten is het PGB geregeld? Zorg in natura of persoonsgebonden budget?
 • Hoe en waar vraag je een PGB aan?
  Gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar? Wat is er nodig voor een aanvraag?
 • Als de CIZ indicatie wordt afgewezen
  Hoe en wanneer maak je bezwaar? Welke mogelijkheden zijn er?
 • Wetgeving en aansprakelijkheid
  Met welke wetten heb je te maken? Wie is er aansprakelijk voor een goede invulling van het PGB? En wat betekent dat in de praktijk?
 • Trekkingsrecht
  Wat is het trekkingsrecht? Wat betekent dit voor je PGB-administratie?
 • Taken en verantwoordelijkheden
  Wat doet een mentor als het gaat om PGB? Wat doet een curator / bewindvoerder? Is een gewaarborgde hulp verplicht en wie kan dit zijn?
 • PGB-administratie
  Hoe zit het met de SVB en DigiD? Hoe ga je om met het verantwoordingsvrije bedrag? Hoe houd je overzicht?

** Meer trainingen van Onno Spiers:
Leergang voor (startende) mentoren

Over de docent

Onno Spiers, woonachtig in het noorden van het land, volgde de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Stenden Hogeschool. In 2007 richtte hij Stichting bewindvoering Care to Coach op. Voor de Stenden Hogeschool, de Noordelijke Hogeschool en Gemeente DDFK verzorgde hij diverse trainingen op het gebied van coaching bij financiële problemen en schulden.
Als mentor en bewindvoerder hebben de taken rondom zorg en PGB zijn speciale interesse en Onno besloot zich hier verder in te specialiseren. Hij wil zijn kennis en ervaring op dit gebied graag delen met collega’s in het werkveld. Inmiddels geeft Onno namens BewindSupport al een aantal jaren met veel enthousiasme training over PGB en over mentorschap.

"Docent met duidelijke praktijkervaring en veel inhoudelijke kennis."
"Veel tijd om casussen uit te wisselen en persoonlijke ervaringen te delen."
"Je komt binnen met weinig kennis en gaat weg met het gevoel dat je je kunt redden"
Prijs InCompany v.a.*
€ 1149,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers, exclusief eventuele inzet van acteur / gastspreker en exclusief reis- en verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​