Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 2900,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

 • Dé basisopleiding voor assistent-bewindvoerders
 • Terugkomdag om te evalueren en te verdiepen
 • Toegespitst op de situatie op het eigen kantoor

Leergang assistent-bewindvoerder

549,00

Docent

Patrick Botman
Patrick Botman

Vorm

Open inschrijving

Tijd

10:00

16:00

Deelnemers

Maximaal 14

PE

Horus: 8 punten
NBPB: 14 studie-uren
NBBI: 14 studie-uren
Loading...

Als assistent-bewindvoerder krijg je van de bewindvoerder op wat je takenpakket wordt. Dan kan per kantoor en per bewindvoerder verschillen. Je moet daarom over brede basiskennis beschikken omtrent alle zaken die in een bewinddossier voorbij kunnen komen. Daarnaast is een flexibele en proactieve houding belangrijk voor een goede invulling van de functie.

In deze tweedaagse cursus gaan we in op de zaken die maken dat je een assistent-bewindvoerder wordt die niet alleen de bewindvoerder ondersteunt, maar ook zelf acties onderneemt. Dit kun je door signalen te herkennen en daarop te acteren. Hiervoor moet je kennis hebben van onder meer de sociale kaart en weten wat voor regelingen er zijn voor welke doelgroep. Daarnaast behandelen we de basisbeginselen omtrent schuldhulpverlening, de rechtbank en de geldende procedures.

We gaan in op de taken van de bewindvoerder en onderzoeken welke rol jij daar als assistent-bewindvoerder in kunt spelen. Waar eindigt jouw functie en begint die van de bewindvoerder? Waar en hoe kun je de bewindvoerder werk uit handen nemen? Wat kun je doen om zaken zoveel mogelijk zelfstandig en proactief op te pakken? Hoe zorg je dat de samenwerking met de bewindvoerder soepel verloopt?

We nemen werkprocessen en procedures onder de loep om te kijken waar en hoe er efficiënter gewerkt kan worden, zodat je meer tijd overhoudt om, samen met de bewindvoerder, de cliënt goed te kunnen bedienen. Daarbij kijken we naar verschillende werkwijzen, mogelijkheden tot automatisering en de communicatie met cliënten, ketenpartners, deurwaarders en overige instanties.

Het trainen van vaardigheden staat in deze tweedaagse cursus centraal.
De theorie die we behandelen wordt in de praktijk getoetst aan de hand van huiswerkopdrachten voor de tweede dag. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van casuïstiek uit de eigen praktijk.

Doel van de training:
Het aanbieden van brede basiskennis over de sociale kaart, bestaande regelingen, schuldhulpverlening, de rechtbank en andere zaken waar je in een bewinddossier mee te maken krijgt. Leren herkennen van signalen die vragen om actie. Leren om efficiënter om te gaan met de tijd die je hebt om je functie uit te voeren, onder meer door optimalisatie van werkprocessen en communicatie. Werken aan een constructieve samenwerking met de bewindvoerder.

Resultaat:
De deelnemer weet waar zijn functie eindigt en die van de bewindvoerder begint. Hij kan de bewindvoerder optimaal ondersteunen door zaken waar mogelijk zelfstandig uit te voeren en proactief in te spelen op ontwikkelingen in een dossier.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Persoonlijke leerdoelen definiëren
 • Efficiënt omgaan met verwerken van post, mail en digitaliseren van de administratie
 • Telefonisch spreekuur; uitgangspunt is dat degene die mailt wordt beloond (communicatie)
 • Proces van aanmelding cliënt tot uitvoering bewind en van uitvoering naar beëindiging bewind
 • Procedure rechtbank
 • Rekening en verantwoording
 • Werkveld en sociale kaart (ketenpartners en hoe die in te zetten)
 • SHV-trajecten en aanmeldprocedures (eerst globaal, terugkomdag afgestemd op eigen gebied).
 • Contacten met SHV en WSNP en omgaan met controles en informatieplicht
 • Bespreken uitwerking huiswerkopdracht
Over de docent

Patrick Botman heeft in 2015 aan de wieg gestaan van Namtob Beschermingsbewind, tegenwoordig een gevestigde naam in Amersfoort e.o. Vanuit de binnenstad van Amersfoort bedient Namtob Beschermingsbewind zo’n 150 huishoudens.
Patrick is ooit zelf begonnen als assistent-bewindvoerder. Na de oprichting van zijn eigen kantoor leidde hij verschillende assistenten op tot waardevolle steunpilaren in zijn organisatie. Hij geeft, samen met de schuldhulpverlenende instantie Stadsring51, cursussen aan vrijwilligers op het gebied van schuldhulp en budgetbeheer.
Patrick leidt zijn organisatie vanuit het motto “leven en laten leven”, denkt vanuit mogelijkheden en kansen en zoekt altijd de samenwerking om processen te optimaliseren en zo cliënten nog beter te kunnen ondersteunen. Deze mindset wil hij graag overbrengen op assistenten, zodat dit uiteindelijk ten goede komt aan de cliënt.

Leergang assistent-bewindvoerder

549,00

Docent

Patrick Botman
Patrick Botman

Vorm

Open inschrijving

Tijd

10:00
16:00

Deelnemers

Maximaal 14

PE

Horus: 8 punten
NBPB: 14 studie-uren
NBBI: 14 studie-uren
Loading...
Loading...

Als assistent-bewindvoerder krijg je van de bewindvoerder op wat je takenpakket wordt. Dan kan per kantoor en per bewindvoerder verschillen. Je moet daarom over brede basiskennis beschikken omtrent alle zaken die in een bewinddossier voorbij kunnen komen. Daarnaast is een flexibele en proactieve houding belangrijk voor een goede invulling van de functie.

In deze tweedaagse cursus gaan we in op de zaken die maken dat je een assistent-bewindvoerder wordt die niet alleen de bewindvoerder ondersteunt, maar ook zelf acties onderneemt. Dit kun je door signalen te herkennen en daarop te acteren. Hiervoor moet je kennis hebben van onder meer de sociale kaart en weten wat voor regelingen er zijn voor welke doelgroep. Daarnaast behandelen we de basisbeginselen omtrent schuldhulpverlening, de rechtbank en de geldende procedures.

We gaan in op de taken van de bewindvoerder en onderzoeken welke rol jij daar als assistent-bewindvoerder in kunt spelen. Waar eindigt jouw functie en begint die van de bewindvoerder? Waar en hoe kun je de bewindvoerder werk uit handen nemen? Wat kun je doen om zaken zoveel mogelijk zelfstandig en proactief op te pakken? Hoe zorg je dat de samenwerking met de bewindvoerder soepel verloopt?

We nemen werkprocessen en procedures onder de loep om te kijken waar en hoe er efficiënter gewerkt kan worden, zodat je meer tijd overhoudt om, samen met de bewindvoerder, de cliënt goed te kunnen bedienen. Daarbij kijken we naar verschillende werkwijzen, mogelijkheden tot automatisering en de communicatie met cliënten, ketenpartners, deurwaarders en overige instanties.

Het trainen van vaardigheden staat in deze tweedaagse cursus centraal.
De theorie die we behandelen wordt in de praktijk getoetst aan de hand van huiswerkopdrachten voor de tweede dag. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van casuïstiek uit de eigen praktijk.

Doel van de training:
Het aanbieden van brede basiskennis over de sociale kaart, bestaande regelingen, schuldhulpverlening, de rechtbank en andere zaken waar je in een bewinddossier mee te maken krijgt. Leren herkennen van signalen die vragen om actie. Leren om efficiënter om te gaan met de tijd die je hebt om je functie uit te voeren, onder meer door optimalisatie van werkprocessen en communicatie. Werken aan een constructieve samenwerking met de bewindvoerder.

Resultaat:
De deelnemer weet waar zijn functie eindigt en die van de bewindvoerder begint. Hij kan de bewindvoerder optimaal ondersteunen door zaken waar mogelijk zelfstandig uit te voeren en proactief in te spelen op ontwikkelingen in een dossier.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Persoonlijke leerdoelen definiëren
 • Efficiënt omgaan met verwerken van post, mail en digitaliseren van de administratie
 • Telefonisch spreekuur; uitgangspunt is dat degene die mailt wordt beloond (communicatie)
 • Proces van aanmelding cliënt tot uitvoering bewind en van uitvoering naar beëindiging bewind
 • Procedure rechtbank
 • Rekening en verantwoording
 • Werkveld en sociale kaart (ketenpartners en hoe die in te zetten)
 • SHV-trajecten en aanmeldprocedures (eerst globaal, terugkomdag afgestemd op eigen gebied).
 • Contacten met SHV en WSNP en omgaan met controles en informatieplicht
 • Bespreken uitwerking huiswerkopdracht
Over de docent

Patrick Botman heeft in 2015 aan de wieg gestaan van Namtob Beschermingsbewind, tegenwoordig een gevestigde naam in Amersfoort e.o. Vanuit de binnenstad van Amersfoort bedient Namtob Beschermingsbewind zo’n 150 huishoudens.
Patrick is ooit zelf begonnen als assistent-bewindvoerder. Na de oprichting van zijn eigen kantoor leidde hij verschillende assistenten op tot waardevolle steunpilaren in zijn organisatie. Hij geeft, samen met de schuldhulpverlenende instantie Stadsring51, cursussen aan vrijwilligers op het gebied van schuldhulp en budgetbeheer.
Patrick leidt zijn organisatie vanuit het motto “leven en laten leven”, denkt vanuit mogelijkheden en kansen en zoekt altijd de samenwerking om processen te optimaliseren en zo cliënten nog beter te kunnen ondersteunen. Deze mindset wil hij graag overbrengen op assistenten, zodat dit uiteindelijk ten goede komt aan de cliënt.

Prijs InCompany v.a.*
€ 2900,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​