Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 1079,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers, exclusief eventuele inzet van acteur en exclusief reis- en verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

 • Aandacht voor de weerbarstigheid van de praktijk en hoe hiermee om te gaan
 • Ruimte voor het uitwisselen van ervaringen
 • Een pragmatische insteek om efficiënt te kunnen werken binnen wettelijke kaders
"Echt goed om de wettelijke kaders helemaal eigen te maken"
"Waardevolle verdieping van de basiskennis"
"Inspirerende docent!"

Wettelijke kaders in de praktijk

229,00

(10% korting voor NBBI– en Horus-leden op open inschrijvingen – voer bij afrekenen kortingscode NH10 in)

Docent

Kees Baan
Kees Baan

Vorm

Open inschrijving

Tijd

14:00

18:30

Deelnemers

Maximaal 20

PE

Horus: 4 punten
NBBI: 4 studie-uren
Wissen
Loading...

Vanuit veel verschillende vakgebieden zijn beschermingsbewindvoerders in dit mooie vak aan het werk gegaan. Met deze cursus vergaar je meer kennis over wettelijke kaders en de betreffende actualiteiten. Van daaruit krijg je handvaten voor een meer pragmatische aanpak van je werk als bewindvoerder nu en in de toekomst. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezoomd op de steeds relevanter wordende combinatie van het voldoen aan de gevraagde rechtmatigheid (wettelijke kaders) en het centraal stellen van de klant, met zijn/haar verhaal, mogelijkheden tot zelfredzaamheid, het werken daaraan en het stellen van persoonlijke doelen. Dat vraagt een levend plan van aanpak!

Kijkend naar de wettelijke kaders ontstaat er soms een spanningsveld met de weerbarstigheid van de praktijk. Deelnemers gaan aan de slag met eigen casuïstiek waarin ze aanlopen tegen de grenzen van de wettelijke kaders. Ze ontdekken welke mogelijkheden een levend plan van aanpak (dynamisch en persoonlijk) biedt en wat hun rol als beschermingsbewindvoerder daarin kan zijn.

Doel van de training:
Informeren over de wettelijke kaders waarbinnen de beschermingsbewindvoerder opereert en de actualiteiten in het werkveld. Het ontwikkelen van een pragmatische werkwijze waarbij de klant als mens centraal wordt gesteld door middel van een levend plan van aanpak. Leren reflecteren op het eigen handelen en het ontwikkelen van een flexibele houding ten opzichte van het werk, de cliënt en het dossier.

Resultaat:
Deelnemers hebben meer kennis van de wettelijke kaders, achtergronden, actualiteiten en ontwikkelingen aangaande beschermingsbewind. Men heeft vandaaruit geleerd met een pragmatische aanpak een dossier de juiste richting te geven, waarbij de nadruk gelegd is op de klant als mens, zijn of haar persoonlijke verhaal, het formuleren van een levend plan van aanpak en daarbij de onmisbaarheid van zorgvuldige dossiervorming.
Door theorie te koppelen aan de eigen praktijk, krijgt de deelnemer concrete handvaten voor het zelfstandig aanpakken van knelpunten in dossiers.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat breng je mee en welke kennis heb je nodig?
 • Verdieping wet- en regelgeving omtrent beschermingsbewind
  (o.a. wet, aanbevelingen en kwaliteitseisen)
 • Ontwikkelingen en actualiteiten
 • Richting voor toekomstigbestendig werken:
  Zelfredzaamheid, levend plan van aanpak en vastlegging
 • Wat ga je doen met de nieuw verworven inzichten?

We werken met kleine groepen, waardoor er ruim aandacht is voor individuele leerdoelen en -wensen.

Over de docent

Inmiddels is Kees Baan ruim 11 jaar aan het werk als beschermingsbewindvoerder en heeft daardoor ruime ervaring en kennis opgedaan. Beschermingsbewind is dan ook echt zijn vak. Daarbij verdiept hij zich met plezier in de gehele wereld van financiële zorgverlening en het sociale domein. Momenteel werkt Kees als bewindvoerder bij de Stadsbank Oost Nederland met tevens een rol als kwaliteitsmedewerker. Ook is hij voorzitter van de ondernemingsraad.

Wettelijke kaders in de praktijk

229,00

(10% korting voor NBBI– en Horus-leden op open inschrijvingen – voer bij afrekenen kortingscode NH10 in)

Docent

Kees Baan
Kees Baan

Vorm

Open inschrijving

Tijd

14:00
18:30

Deelnemers

Maximaal 20

PE

Horus: 4 punten
NBBI: 4 studie-uren
Wissen
Loading...
Loading...

Vanuit veel verschillende vakgebieden zijn beschermingsbewindvoerders in dit mooie vak aan het werk gegaan. Met deze cursus vergaar je meer kennis over wettelijke kaders en de betreffende actualiteiten. Van daaruit krijg je handvaten voor een meer pragmatische aanpak van je werk als bewindvoerder nu en in de toekomst. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezoomd op de steeds relevanter wordende combinatie van het voldoen aan de gevraagde rechtmatigheid (wettelijke kaders) en het centraal stellen van de klant, met zijn/haar verhaal, mogelijkheden tot zelfredzaamheid, het werken daaraan en het stellen van persoonlijke doelen. Dat vraagt een levend plan van aanpak!

Kijkend naar de wettelijke kaders ontstaat er soms een spanningsveld met de weerbarstigheid van de praktijk. Deelnemers gaan aan de slag met eigen casuïstiek waarin ze aanlopen tegen de grenzen van de wettelijke kaders. Ze ontdekken welke mogelijkheden een levend plan van aanpak (dynamisch en persoonlijk) biedt en wat hun rol als beschermingsbewindvoerder daarin kan zijn.

Doel van de training:
Informeren over de wettelijke kaders waarbinnen de beschermingsbewindvoerder opereert en de actualiteiten in het werkveld. Het ontwikkelen van een pragmatische werkwijze waarbij de klant als mens centraal wordt gesteld door middel van een levend plan van aanpak. Leren reflecteren op het eigen handelen en het ontwikkelen van een flexibele houding ten opzichte van het werk, de cliënt en het dossier.

Resultaat:
Deelnemers hebben meer kennis van de wettelijke kaders, achtergronden, actualiteiten en ontwikkelingen aangaande beschermingsbewind. Men heeft vandaaruit geleerd met een pragmatische aanpak een dossier de juiste richting te geven, waarbij de nadruk gelegd is op de klant als mens, zijn of haar persoonlijke verhaal, het formuleren van een levend plan van aanpak en daarbij de onmisbaarheid van zorgvuldige dossiervorming.
Door theorie te koppelen aan de eigen praktijk, krijgt de deelnemer concrete handvaten voor het zelfstandig aanpakken van knelpunten in dossiers.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat breng je mee en welke kennis heb je nodig?
 • Verdieping wet- en regelgeving omtrent beschermingsbewind
  (o.a. wet, aanbevelingen en kwaliteitseisen)
 • Ontwikkelingen en actualiteiten
 • Richting voor toekomstigbestendig werken:
  Zelfredzaamheid, levend plan van aanpak en vastlegging
 • Wat ga je doen met de nieuw verworven inzichten?

We werken met kleine groepen, waardoor er ruim aandacht is voor individuele leerdoelen en -wensen.

Over de docent

Inmiddels is Kees Baan ruim 11 jaar aan het werk als beschermingsbewindvoerder en heeft daardoor ruime ervaring en kennis opgedaan. Beschermingsbewind is dan ook echt zijn vak. Daarbij verdiept hij zich met plezier in de gehele wereld van financiële zorgverlening en het sociale domein. Momenteel werkt Kees als bewindvoerder bij de Stadsbank Oost Nederland met tevens een rol als kwaliteitsmedewerker. Ook is hij voorzitter van de ondernemingsraad.

"Echt goed om de wettelijke kaders helemaal eigen te maken"
"Waardevolle verdieping van de basiskennis"
"Inspirerende docent!"
Prijs InCompany v.a.*
€ 1079,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​