Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 1079,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers, exclusief eventuele inzet van acteur en exclusief reis- en verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

 • Door de praktijk te koppelen aan de theorie, wordt het geleerde direct bruikbaar in de praktijk
 • Ruimte voor het uitwisselen van ervaringen
 • Buitengewoon praktisch van opzet
"Door kennis van het onderwerp kan ik lastige situaties nu met vertrouwen aanpakken."
"Het is vooral een stuk bewustwording. Dat je weet waar je mee te maken hebt."
"Helder verhaal."

Privacy & AVG in de bewindvoerderspraktijk

169,00

(10% korting voor NBBI– en Horus-leden op open inschrijvingen – voer bij afrekenen kortingscode NH10 in)

Docent

Marko Feith
Privacy & AVG in de bewindvoerderspraktijk

Vorm

Online

Tijd

13:00

17:30

Deelnemers

Maximaal 20

PE

Horus: 4 punten
NBBI: 4 studie-uren
Bureau Wsnp: 4 punten
Wissen
Loading...

Deze cursus wordt online gegeven via het programma Zoom.

De AVG (2018) is al weer enkele jaren oud en blijkt in de dagelijkse praktijk niet altijd duidelijk te maken waar je als kantoor precies aan moet voldoen én hoe je daar als bewindvoerder in de dagelijkse praktijk invulling aangeeft. Daarom hebben wij de module ‘Privacy & AVG in de bewindvoerderspraktijk’ ontwikkeld.

Kennis
Het begint kort met waar je als organisatie aan moet voldoen. Het eerste deel gaat vooral over het “weten”. Daarbij draait het vooral om

 • Waar gaat de AVG ook alweer over?
 • Privacyverklaring om vertrouwen te winnen
 • Register van verwerkingen werkbaar inrichten
 • Eisen waar een kantoor aan moet voldoen
 • Documenten die aanwezig moeten zijn
 • Datalekken voorkomen en opsporen
 • Correcte gegevensuitwisseling met derden, zo doe je dat
 • Gegevensbeveiliging en awareness bij alle medewerkers
 • Rechten van betrokkenen

Deze kennis is nodig om toegerust in de praktijk van alledag te opereren. Een praktijk vol dilemma’s en twijfelgevallen! Wat doe je als de gemeente gegevens over jouw cliënt opvraagt? Wat mag er wel en niet gedeeld worden met de rechtbank? En hoe zorg je dat de regels het belang van je cliënt niet in de weg staan? Centraal staat de manier van denken en het maken van een afweging aan de hand van een aantal vaste stappen. Dit gebeurt in de vorm van een training waarin Kunde centraal staat.

Kunde
Bewindvoerders en mentoren komen dagelijks in aanraking met gevoelige gegevens van kwetsbare personen. Dat vereist een zorgvuldige en veilige omgang met die gegevens en regelmatig ‘updaten’ van activiteiten en documenten. Het opstellen en waar nodig herzien van je AVG-administratie en -maatregelen is juist nu belangrijk om aan je verantwoordingsplicht te voldoen. Doe je dat niet, dan kan dat leiden tot een verminderd vertrouwen en zelfs reputatieschade.

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat fors uitbreiden en de handhaving van de AVG serieus aanpakken. Een ‘gevoelige’ branche als die van ons loopt hierbij een zeker risico. Deze cursus helpt om je AVG-administratie en ook de afspraken en maatregelen actueel en op orde te brengen.

Medewerkers van een bewindvoerderskantoor komen dagelijks in aanraking met de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. De AVG en de UAVG (specifiek voor Nederlandse toepassingen) geven echter vaak geen antwoord op vraagstukken waarvoor medewerkers zich geplaatst zien. Gevoelige gegevens van kwetsbare personen worden dan niet altijd correct verwerkt. Deze training biedt de deelnemers handreikingen om deze onzekere situaties op een “AVG-proof”-manier te behandelen.

Doel van de cursus
Bewindvoerders en mentoren helpen om op een werkbare manier de AVG te verankeren in de bedrijfsvoering.

Medewerkers van bewindvoerderskantoren richtlijnen geven om tot afgewogen besluiten te komen in onzekere situaties bij de verwerking van (gevoelige) persoonsgegevens.

Resultaat
Het volgen van de cursus leidt tot het vergroten van vertrouwen bij opdrachtgevers, samenwerkingspartners, medewerkers en cliënten, maar ook bij de overheid, over de manier waarop persoonsgegevens op het kantoor beschermd worden.

Na het volgen van de training is de deelnemer beter toegerust om nieuwe of onzekere situaties t.a.v. verwerking van persoonsgegevens veilig en verantwoord op te lossen. De deelnemer weet het proces van afweging te beschrijven, waardoor het kantoor voldoet aan de verantwoordingsplicht vanuit de AVG.

Het programma in het kort

 • Grondbeginselen van privacy-wetgeving
 • Rechten van betrokkenen
 • Proces van belangenafweging in onzekere situaties
 • Beveiligingsmaatregelen
 • Casussen (voorbeelden en eigen inbreng), die vooraf aan de hand van een format worden geïnventariseerd.

We werken in kleine groepen en daardoor is er veel aandacht voor de individuele deelnemers.

Over de docent

Deze cursus wordt gegeven door Marko Feith

Privacy & AVG in de bewindvoerderspraktijk

169,00

(10% korting voor NBBI– en Horus-leden op open inschrijvingen – voer bij afrekenen kortingscode NH10 in)

Docent

Marko Feith
Privacy & AVG in de bewindvoerderspraktijk

Vorm

Online

Tijd

13:00
17:30

Deelnemers

Maximaal 20

PE

Horus: 4 punten
NBBI: 4 studie-uren
Bureau Wsnp: 4 punten
Wissen
Loading...
Loading...

Deze cursus wordt online gegeven via het programma Zoom.

De AVG (2018) is al weer enkele jaren oud en blijkt in de dagelijkse praktijk niet altijd duidelijk te maken waar je als kantoor precies aan moet voldoen én hoe je daar als bewindvoerder in de dagelijkse praktijk invulling aangeeft. Daarom hebben wij de module ‘Privacy & AVG in de bewindvoerderspraktijk’ ontwikkeld.

Kennis
Het begint kort met waar je als organisatie aan moet voldoen. Het eerste deel gaat vooral over het “weten”. Daarbij draait het vooral om

 • Waar gaat de AVG ook alweer over?
 • Privacyverklaring om vertrouwen te winnen
 • Register van verwerkingen werkbaar inrichten
 • Eisen waar een kantoor aan moet voldoen
 • Documenten die aanwezig moeten zijn
 • Datalekken voorkomen en opsporen
 • Correcte gegevensuitwisseling met derden, zo doe je dat
 • Gegevensbeveiliging en awareness bij alle medewerkers
 • Rechten van betrokkenen

Deze kennis is nodig om toegerust in de praktijk van alledag te opereren. Een praktijk vol dilemma’s en twijfelgevallen! Wat doe je als de gemeente gegevens over jouw cliënt opvraagt? Wat mag er wel en niet gedeeld worden met de rechtbank? En hoe zorg je dat de regels het belang van je cliënt niet in de weg staan? Centraal staat de manier van denken en het maken van een afweging aan de hand van een aantal vaste stappen. Dit gebeurt in de vorm van een training waarin Kunde centraal staat.

Kunde
Bewindvoerders en mentoren komen dagelijks in aanraking met gevoelige gegevens van kwetsbare personen. Dat vereist een zorgvuldige en veilige omgang met die gegevens en regelmatig ‘updaten’ van activiteiten en documenten. Het opstellen en waar nodig herzien van je AVG-administratie en -maatregelen is juist nu belangrijk om aan je verantwoordingsplicht te voldoen. Doe je dat niet, dan kan dat leiden tot een verminderd vertrouwen en zelfs reputatieschade.

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat fors uitbreiden en de handhaving van de AVG serieus aanpakken. Een ‘gevoelige’ branche als die van ons loopt hierbij een zeker risico. Deze cursus helpt om je AVG-administratie en ook de afspraken en maatregelen actueel en op orde te brengen.

Medewerkers van een bewindvoerderskantoor komen dagelijks in aanraking met de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. De AVG en de UAVG (specifiek voor Nederlandse toepassingen) geven echter vaak geen antwoord op vraagstukken waarvoor medewerkers zich geplaatst zien. Gevoelige gegevens van kwetsbare personen worden dan niet altijd correct verwerkt. Deze training biedt de deelnemers handreikingen om deze onzekere situaties op een “AVG-proof”-manier te behandelen.

Doel van de cursus
Bewindvoerders en mentoren helpen om op een werkbare manier de AVG te verankeren in de bedrijfsvoering.

Medewerkers van bewindvoerderskantoren richtlijnen geven om tot afgewogen besluiten te komen in onzekere situaties bij de verwerking van (gevoelige) persoonsgegevens.

Resultaat
Het volgen van de cursus leidt tot het vergroten van vertrouwen bij opdrachtgevers, samenwerkingspartners, medewerkers en cliënten, maar ook bij de overheid, over de manier waarop persoonsgegevens op het kantoor beschermd worden.

Na het volgen van de training is de deelnemer beter toegerust om nieuwe of onzekere situaties t.a.v. verwerking van persoonsgegevens veilig en verantwoord op te lossen. De deelnemer weet het proces van afweging te beschrijven, waardoor het kantoor voldoet aan de verantwoordingsplicht vanuit de AVG.

Het programma in het kort

 • Grondbeginselen van privacy-wetgeving
 • Rechten van betrokkenen
 • Proces van belangenafweging in onzekere situaties
 • Beveiligingsmaatregelen
 • Casussen (voorbeelden en eigen inbreng), die vooraf aan de hand van een format worden geïnventariseerd.

We werken in kleine groepen en daardoor is er veel aandacht voor de individuele deelnemers.

Over de docent

Deze cursus wordt gegeven door Marko Feith

"Door kennis van het onderwerp kan ik lastige situaties nu met vertrouwen aanpakken."
"Het is vooral een stuk bewustwording. Dat je weet waar je mee te maken hebt."
"Helder verhaal."
Prijs InCompany v.a.*
€ 1079,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​