Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 900,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

 • Door de praktijk te koppelen aan de theorie, wordt het geleerde direct bruikbaar in de praktijk
 • Ruimte voor het uitwisselen van ervaringen
 • Buitengewoon praktisch van opzet

Privacy & AVG in de bewindvoerderspraktijk

159,00199,00

Docent

Theo Kusters
Theo Kusters

Vorm

Ochtend cursus (2 uur) + middag training (4 uur) (kan afzonderlijk gevolgd worden)

Tijd

Deelnemers

Maximaal 15

PE

Horus: 4 punten
NBPB: 4 studie-uren
NBBI: 4 studie-uren
Loading...

De AVG (2018) is al weer enkele jaren oud en blijkt in de dagelijkse praktijk niet altijd duidelijk te maken waar je als kantoor precies aan moet voldoen én hoe je daar als bewindvoerder in de dagelijkse praktijk invulling aangeeft. Daarom hebben wij de module ‘Privacy & AVG in de bewindvoerderspraktijk’ ontwikkeld. Deze module bestaat uit twee delen: een korte cursus van 2 uur en een training van een dagdeel (4 uur). “Leg dat maar eens uit”, dat lijkt een gepaste reactie! Dat gaat nu ook gelijk gebeuren.

In de cursus gaat het vooral om weten. Waar moet je als organisatie aan voldoen? Welke documenten zijn belangrijk? Het gaat niet om casuïstiek op cliëntniveau maar om eisen die aan een organisatie worden gesteld.

In de training staan de dagelijkse praktijk en casuïstiek van medewerkers van bewindvoerderskantoren centraal. Feitelijk is de relevante wetgeving in korte tijd te bespreken. Wat dat betekent voor de praktijk van alledag, dat is weer een ander verhaal. Dilemma’s en twijfelgevallen te over! Wat doe je als de gemeente gegevens over jouw cliënt opvraagt? Wat mag er wel en niet gedeeld worden met de rechtbank? En hoe zorg je dat de regels het belang van je cliënt niet in de weg staan? Centraal staat de manier van denken en het maken van een afweging aan de hand van een aantal vaste stappen. Dit gebeurt in de vorm van een training.

Het kan dus zijn dat de cursus wordt gevolgd door een kantoorhouder of beleidsmedewerker en de training door een medewerker die zich vooral met cliënten bezighoudt. Om verantwoord en effectief met de tijd en middelen om te gaan hebben we bewust een knip gemaakt in deze twee delen. Als het gaat om zelfstandige eenpitters vallen beide onderdelen samen en is het raadzaam dat de zelfstandige beide onderdelen volgt. Voor de cursus (2 uur) is geen accreditatie aangevraagd omdat het door de Rechtbank als noodzakelijke aanwezige kennis wordt beschouwd. Het is maar de vraag of dat daadwerkelijk zo is. Voor de training is wel een accreditatie gekregen omdat het om verdieping gaat voor medewerkers.

Cursus Training
Bewindvoerders en mentoren komen dagelijks in aanraking met gevoelige gegevens van kwetsbare personen. Dat vereist een zorgvuldige en veilige omgang met die gegevens en regelmatig ‘updaten’ van activiteiten en documenten. Het opstellen en waar nodig herzien van je AVG-administratie en -maatregelen is juist nu belangrijk om aan je verantwoordingsplicht te voldoen. Doe je dat niet, dan kan dat leiden tot een verminderd vertrouwen en zelfs reputatieschade.

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat fors uitbreiden en de handhaving van de AVG serieus aanpakken. Een ‘gevoelige’ branche als die van ons loopt hierbij een zeker risico. Deze cursus helpt om je AVG-administratie en ook de afspraken en maatregelen actueel en op orde te brengen.

Doel van de cursus
Bewindvoerders en mentoren helpen om op een werkbare manier de AVG te verankeren in de bedrijfsvoering.

Resultaat
Het volgen van de cursus leidt tot het vergroten van vertrouwen bij opdrachtgevers, samenwerkingspartners, medewerkers en cliënten, maar ook bij de overheid, over de manier waarop persoonsgegevens op het kantoor beschermd worden.

Het programma in het kort

 • Waar gaat de AVG ook alweer over?
 • Privacyverklaring om vertrouwen te winnen
 • Register van verwerkingen werkbaar inrichten
 • Eisen waar een kantoor aan moet voldoen
 • Documenten die aanwezig moeten zijn
 • Datalekken voorkomen en opsporen
 • Correcte gegevensuitwisseling met derden, zo doe je dat
 • Gegevensbeveiliging en awareness bij alle medewerkers
 • Rechten van betrokkenen
Medewerkers van een bewindvoerderskantoor komen dagelijks in aanraking met de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. De AVG en de UAVG (specifiek voor Nederlandse toepassingen) geven echter vaak geen antwoord op vraagstukken waarvoor medewerkers zich geplaatst zien. Gevoelige gegevens van kwetsbare personen worden dan niet altijd correct verwerkt. Deze training biedt de deelnemers handreikingen om deze onzekere situaties op een “AVG-proof”-manier te behandelen.

Doel van de training
Medewerkers van bewindvoerderskantoren richtlijnen geven om tot afgewogen besluiten te komen in onzekere situaties bij de verwerking van (gevoelige) persoonsgegevens.

Resultaat
Na het volgen van de training is de deelnemer beter toegerust om nieuwe of onzekere situaties t.a.v. verwerking van persoonsgegevens veilig en verantwoord op te lossen. De deelnemer weet het proces van afweging te beschrijven, waardoor het kantoor voldoet aan de verantwoordingsplicht vanuit de AVG.

Het programma in het kort

 • Grondbeginselen van privacy-wetgeving
 • Rechten van betrokkenen
 • Proces van belangenafweging in onzekere situaties
 • Beveiligingsmaatregelen
 • Casussen (voorbeelden en eigen inbreng), die vooraf aan de hand van een format worden geïnventariseerd.

We werken in kleine groepen en daardoor is er veel aandacht voor de individuele deelnemers.

Over de docent

Theo Kusters kan met recht een senior worden genoemd. Lange tijd werkte hij op cruciale posities in het commerciële circuit. Van zijn ervaring liet hij anderen mee profiteren door zich 20 jaar geleden te richten op het ondersteunen van startende ondernemers. Vanaf het moment dat er gewerkt werd aan de wetgeving omtrent de AVG, was hij een “veelvraat”. Hij zag het belang en vergaarde alle kennis die er over te vinden was. In 2016 richtte hij het PrivacyCollectief op. De naam laat zich raden waar het wat hem betreft om ging / gaat!

Privacy & AVG in de bewindvoerderspraktijk

159,00199,00

Docent

Theo Kusters
Theo Kusters

Vorm

Ochtend cursus (2 uur) + middag training (4 uur) (kan afzonderlijk gevolgd worden)

Tijd

Deelnemers

Maximaal 15

PE

Horus: 4 punten
NBPB: 4 studie-uren
NBBI: 4 studie-uren
Loading...
Loading...

De AVG (2018) is al weer enkele jaren oud en blijkt in de dagelijkse praktijk niet altijd duidelijk te maken waar je als kantoor precies aan moet voldoen én hoe je daar als bewindvoerder in de dagelijkse praktijk invulling aangeeft. Daarom hebben wij de module ‘Privacy & AVG in de bewindvoerderspraktijk’ ontwikkeld. Deze module bestaat uit twee delen: een korte cursus van 2 uur en een training van een dagdeel (4 uur). “Leg dat maar eens uit”, dat lijkt een gepaste reactie! Dat gaat nu ook gelijk gebeuren.

In de cursus gaat het vooral om weten. Waar moet je als organisatie aan voldoen? Welke documenten zijn belangrijk? Het gaat niet om casuïstiek op cliëntniveau maar om eisen die aan een organisatie worden gesteld.

In de training staan de dagelijkse praktijk en casuïstiek van medewerkers van bewindvoerderskantoren centraal. Feitelijk is de relevante wetgeving in korte tijd te bespreken. Wat dat betekent voor de praktijk van alledag, dat is weer een ander verhaal. Dilemma’s en twijfelgevallen te over! Wat doe je als de gemeente gegevens over jouw cliënt opvraagt? Wat mag er wel en niet gedeeld worden met de rechtbank? En hoe zorg je dat de regels het belang van je cliënt niet in de weg staan? Centraal staat de manier van denken en het maken van een afweging aan de hand van een aantal vaste stappen. Dit gebeurt in de vorm van een training.

Het kan dus zijn dat de cursus wordt gevolgd door een kantoorhouder of beleidsmedewerker en de training door een medewerker die zich vooral met cliënten bezighoudt. Om verantwoord en effectief met de tijd en middelen om te gaan hebben we bewust een knip gemaakt in deze twee delen. Als het gaat om zelfstandige eenpitters vallen beide onderdelen samen en is het raadzaam dat de zelfstandige beide onderdelen volgt. Voor de cursus (2 uur) is geen accreditatie aangevraagd omdat het door de Rechtbank als noodzakelijke aanwezige kennis wordt beschouwd. Het is maar de vraag of dat daadwerkelijk zo is. Voor de training is wel een accreditatie gekregen omdat het om verdieping gaat voor medewerkers.

Cursus Training
Bewindvoerders en mentoren komen dagelijks in aanraking met gevoelige gegevens van kwetsbare personen. Dat vereist een zorgvuldige en veilige omgang met die gegevens en regelmatig ‘updaten’ van activiteiten en documenten. Het opstellen en waar nodig herzien van je AVG-administratie en -maatregelen is juist nu belangrijk om aan je verantwoordingsplicht te voldoen. Doe je dat niet, dan kan dat leiden tot een verminderd vertrouwen en zelfs reputatieschade.

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat fors uitbreiden en de handhaving van de AVG serieus aanpakken. Een ‘gevoelige’ branche als die van ons loopt hierbij een zeker risico. Deze cursus helpt om je AVG-administratie en ook de afspraken en maatregelen actueel en op orde te brengen.

Doel van de cursus
Bewindvoerders en mentoren helpen om op een werkbare manier de AVG te verankeren in de bedrijfsvoering.

Resultaat
Het volgen van de cursus leidt tot het vergroten van vertrouwen bij opdrachtgevers, samenwerkingspartners, medewerkers en cliënten, maar ook bij de overheid, over de manier waarop persoonsgegevens op het kantoor beschermd worden.

Het programma in het kort

 • Waar gaat de AVG ook alweer over?
 • Privacyverklaring om vertrouwen te winnen
 • Register van verwerkingen werkbaar inrichten
 • Eisen waar een kantoor aan moet voldoen
 • Documenten die aanwezig moeten zijn
 • Datalekken voorkomen en opsporen
 • Correcte gegevensuitwisseling met derden, zo doe je dat
 • Gegevensbeveiliging en awareness bij alle medewerkers
 • Rechten van betrokkenen
Medewerkers van een bewindvoerderskantoor komen dagelijks in aanraking met de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. De AVG en de UAVG (specifiek voor Nederlandse toepassingen) geven echter vaak geen antwoord op vraagstukken waarvoor medewerkers zich geplaatst zien. Gevoelige gegevens van kwetsbare personen worden dan niet altijd correct verwerkt. Deze training biedt de deelnemers handreikingen om deze onzekere situaties op een “AVG-proof”-manier te behandelen.

Doel van de training
Medewerkers van bewindvoerderskantoren richtlijnen geven om tot afgewogen besluiten te komen in onzekere situaties bij de verwerking van (gevoelige) persoonsgegevens.

Resultaat
Na het volgen van de training is de deelnemer beter toegerust om nieuwe of onzekere situaties t.a.v. verwerking van persoonsgegevens veilig en verantwoord op te lossen. De deelnemer weet het proces van afweging te beschrijven, waardoor het kantoor voldoet aan de verantwoordingsplicht vanuit de AVG.

Het programma in het kort

 • Grondbeginselen van privacy-wetgeving
 • Rechten van betrokkenen
 • Proces van belangenafweging in onzekere situaties
 • Beveiligingsmaatregelen
 • Casussen (voorbeelden en eigen inbreng), die vooraf aan de hand van een format worden geïnventariseerd.

We werken in kleine groepen en daardoor is er veel aandacht voor de individuele deelnemers.

Over de docent

Theo Kusters kan met recht een senior worden genoemd. Lange tijd werkte hij op cruciale posities in het commerciële circuit. Van zijn ervaring liet hij anderen mee profiteren door zich 20 jaar geleden te richten op het ondersteunen van startende ondernemers. Vanaf het moment dat er gewerkt werd aan de wetgeving omtrent de AVG, was hij een “veelvraat”. Hij zag het belang en vergaarde alle kennis die er over te vinden was. In 2016 richtte hij het PrivacyCollectief op. De naam laat zich raden waar het wat hem betreft om ging / gaat!

Prijs InCompany v.a.*
€ 900,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​