Loading...
Prijs InCompany v.a.*
€ 1679,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​

 • Veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen
 • Handvatten voor de aanpak van een ethisch dilemma 
 • Integer handelen verankerd in de dagelijkse praktijk
"Ik heb vandaag geleerd om niet te vlug beslissingen te nemen, maar de tijd te nemen om een casus te overdenken en dan volgens richtlijnen een aanpak te bedenken." - deelnemer open inschrijving
"Altijd leuk om andere bewindvoerders te spreken en verhalen uit hun praktijk te horen!" - deelnemer open inschrijving
"Knap hoe Joke ruimte gaf tijdens het gesprek en op een prettige manier het gesprek steeds terugleidde naar waar het om ging." - deelnemer open inschrijving

Ethische dilemma’s in bewindvoering, curatele en mentorschap

329,00

Docent

Joke Leenders
Joke Leenders

Vorm

Open inschrijving

Tijd

09:30

16:30

Deelnemers

Maximaal 14

PE

Horus: 6 punten
NBPB: 6 studie-uren
NBBI: 6 studie-uren
Loading...

Als bewindvoerder, curator of mentor weet je hoe belangrijk het is om ethisch en integer te handelen. Er zijn regels en er is een beroepscode. Gelijkwaardigheid, vertrouwelijkheid, oprechtheid, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, eigen autonomie van de cliënt, professionaliteit en collegialiteit staan bij jou hoog in het vaandel.

Maar nu de praktijk. Hoe ga je om met individuele gevallen waar die algemene regels net niet passen? Hoe ver gaat de vertrouwelijkheid die je hebt beloofd? Hoe ver mag je meegaan in de leefstijl van je cliënt? En als je ziet dat je collega een bos bloemen en een leuk diner krijgt als dank … kan dat dan zomaar?

In deze training leer je morele dilemma’s in jouw beroepspraktijk te herkennen, word je je bewust van je eigen normen en waarden en leer je hoe je lastige kwesties stapsgewijs kunt onderzoeken om tot een verantwoorde keuze te komen. Dit doe je met behulp van de stappen uit de methode voor een moreel beraad.

We werken met casussen uit de eigen beroepspraktijk, waardoor je in de training een solide basis legt om met vertrouwen de ethische dilemma’s uit jouw eigen praktijk te lijf te gaan.

Doel van de training:
Het vergroten van kennis over integriteit en ethisch handelen en de betekenis daarvan in het werk. Het verkrijgen van handvatten om morele en ethische dilemma’s in de beroepspraktijk op een verantwoorde manier te benaderen. Inzicht krijgen in de eigen normen en waarden.

Resultaat:
Na deze training is de deelnemer op de hoogte van regelgeving en de beroepscode omtrent ethiek en integriteit. De deelnemer is in staat om ethische dilemma’s en gewetensvragen bij zichzelf en bij collega’s te herkennen, te benoemen en te onderzoeken. De deelnemer heeft een stevige basis gelegd om zelfverzekerd, verantwoord en integer om te kunnen gaan met lastige casussen in de eigen praktijk.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Interactieve introductie op het begrip integriteit en ethiek aan de hand van praktijkvoorbeelden
 • Regelgeving en gedragscodes
 • Casussen uit de eigen praktijk
 • Inleiding in het stappenplan van het morele dilemmagesprek en de dialoog
 • Gesprekken over de zelf ingebrachte casussen
Over de docent

Joke Leenders is oprichter van JL coaching, dialoog en integriteit. Zij is zelfstandig coach, socratisch gespreksleider en trainer. Vanuit haar ervaring als wethouder en professional in de cultuursector begeleidt zij mensen en organisaties in de publieke sector. Ze heeft zich daarbij gespecialiseerd in integriteit en ethiek als onderdeel van professioneel handelen.
‘In mijn werk wil ik bijdragen aan het maatschappelijk belang en een goed functionerende democratische samenleving waarin ieder tot zijn recht komt. Een samenleving waarin we betekenisvol kunnen leven en werken. Mijn werkwijze is er een van hoofd, hart en handen. Denken, voelen en handelen gaan voor mij hand in hand. Ik gebruik in mijn werk socratische gespreksvoering, dialoog, muziek, de stem, verhalen en bewezen coachmethodieken met een positieve insteek.’
Joke Leenders is lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en gecertificeerd EIA practitioner.

Ethische dilemma’s in bewindvoering, curatele en mentorschap

329,00

Docent

Joke Leenders
Joke Leenders

Vorm

Open inschrijving

Tijd

09:30
16:30

Deelnemers

Maximaal 14

PE

Horus: 6 punten
NBPB: 6 studie-uren
NBBI: 6 studie-uren
Loading...
Loading...

Als bewindvoerder, curator of mentor weet je hoe belangrijk het is om ethisch en integer te handelen. Er zijn regels en er is een beroepscode. Gelijkwaardigheid, vertrouwelijkheid, oprechtheid, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, eigen autonomie van de cliënt, professionaliteit en collegialiteit staan bij jou hoog in het vaandel.

Maar nu de praktijk. Hoe ga je om met individuele gevallen waar die algemene regels net niet passen? Hoe ver gaat de vertrouwelijkheid die je hebt beloofd? Hoe ver mag je meegaan in de leefstijl van je cliënt? En als je ziet dat je collega een bos bloemen en een leuk diner krijgt als dank … kan dat dan zomaar?

In deze training leer je morele dilemma’s in jouw beroepspraktijk te herkennen, word je je bewust van je eigen normen en waarden en leer je hoe je lastige kwesties stapsgewijs kunt onderzoeken om tot een verantwoorde keuze te komen. Dit doe je met behulp van de stappen uit de methode voor een moreel beraad.

We werken met casussen uit de eigen beroepspraktijk, waardoor je in de training een solide basis legt om met vertrouwen de ethische dilemma’s uit jouw eigen praktijk te lijf te gaan.

Doel van de training:
Het vergroten van kennis over integriteit en ethisch handelen en de betekenis daarvan in het werk. Het verkrijgen van handvatten om morele en ethische dilemma’s in de beroepspraktijk op een verantwoorde manier te benaderen. Inzicht krijgen in de eigen normen en waarden.

Resultaat:
Na deze training is de deelnemer op de hoogte van regelgeving en de beroepscode omtrent ethiek en integriteit. De deelnemer is in staat om ethische dilemma’s en gewetensvragen bij zichzelf en bij collega’s te herkennen, te benoemen en te onderzoeken. De deelnemer heeft een stevige basis gelegd om zelfverzekerd, verantwoord en integer om te kunnen gaan met lastige casussen in de eigen praktijk.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Interactieve introductie op het begrip integriteit en ethiek aan de hand van praktijkvoorbeelden
 • Regelgeving en gedragscodes
 • Casussen uit de eigen praktijk
 • Inleiding in het stappenplan van het morele dilemmagesprek en de dialoog
 • Gesprekken over de zelf ingebrachte casussen
Over de docent

Joke Leenders is oprichter van JL coaching, dialoog en integriteit. Zij is zelfstandig coach, socratisch gespreksleider en trainer. Vanuit haar ervaring als wethouder en professional in de cultuursector begeleidt zij mensen en organisaties in de publieke sector. Ze heeft zich daarbij gespecialiseerd in integriteit en ethiek als onderdeel van professioneel handelen.
‘In mijn werk wil ik bijdragen aan het maatschappelijk belang en een goed functionerende democratische samenleving waarin ieder tot zijn recht komt. Een samenleving waarin we betekenisvol kunnen leven en werken. Mijn werkwijze is er een van hoofd, hart en handen. Denken, voelen en handelen gaan voor mij hand in hand. Ik gebruik in mijn werk socratische gespreksvoering, dialoog, muziek, de stem, verhalen en bewezen coachmethodieken met een positieve insteek.’
Joke Leenders is lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en gecertificeerd EIA practitioner.

"Ik heb vandaag geleerd om niet te vlug beslissingen te nemen, maar de tijd te nemen om een casus te overdenken en dan volgens richtlijnen een aanpak te bedenken." - deelnemer open inschrijving
"Altijd leuk om andere bewindvoerders te spreken en verhalen uit hun praktijk te horen!" - deelnemer open inschrijving
"Knap hoe Joke ruimte gaf tijdens het gesprek en op een prettige manier het gesprek steeds terugleidde naar waar het om ging." - deelnemer open inschrijving
Prijs InCompany v.a.*
€ 1679,-

* Vanafprijs is gebaseerd op een groepsgrootte van max. 10 deelnemers en exclusief reis- verblijfskosten van de docent. Extra deelnemers op aanvraag.​